L’eradicació de l’hepatitis C amb antivirals d’acció directa redueix el risc d’hemorràgia per varius (editorial)

24/02/2020 | Articles, Articles científics

Les varius gastroesofàgiques són una possible complicació de la cirrosi que podria donar lloc a hemorràgia amb una taxa de morbiditat i mortalitat substancials.

La infecció pel virus de l’hepatitis C (VHC) és una de les principals causes de cirrosi i amb l’arribada dels agents antivirals d’acció directa (AADs), el percentatge de pacients curats [amb resposta virològica sostinguda (RVS)] del VHC han augmentat d’una manera radical i ara s’espera que la majoria dels pacients amb VHC assoliran una RVS; fins i tot aquells amb cirrosi establerta.

Donat que els beneficis clínics a llarg termini del tractament antivíric i la RVS no s’han demostrat totalment, doncs tenen un seguiment molt curt, es precisen més resultats a llarg termini. A més a més, en alguns països les companyies d’assegurances requereixen que hi hagi fibrosi significativa abans de cobrir el tractament antiviral del VHC. Això pot portar a un retard en el tractament del VHC en pacients sense cirrosi amb hipertensió portal. Per tant, és imperatiu avaluar els beneficis a llarg termini de la RVS induïda pels AAD en els pacient amb i sense fibrosi significativa en els estudis observacionals dissenyats científicament i amb potència adequada. Actualment els AAD han portat a nivell global a la curació del VHC en un nombre sense precedents de pacients amb cirrosi i ara ja es disposa de dades de seguiment a llarg termini, el que ens permet abordar aquestes preguntes.

Es presumeix que l’eradicació del VHC pot reduir el risc d’hemorràgia per varius tant en pacients amb cirrosi prèvia al tractament com durant el seguiment a llarg termini. En pacients sense cirrosi prèvia al tractament, l’eradicació del VHC pot reduir el risc de progressar a cirrosi i de desenvolupar hipertensió portal, reduint així el risc de varius u hemorràgia per varius. L’eradicació del VHC en pacients amb cirrosi pot aturar la progressió de la fibrosi o fins i tot causar una regressió de la fibrosi, el que porta a millorar la hipertensió portal i a un menor risc d’hemorràgia per varius. Finalment, l’eradicació del VHC podria reduir el risc d’hemorràgia per varius fins i tot en els pacients amb un major risc conegut, és a dir, aquells portadors de varius o amb sagnat varicós abans de la RVS.

En aquest estudi, s’empren dades del Sistema de Salut de Veterans, (VAHS, en les seves sigles en anglès) per examinar les associacions entre l’eradicació del VHC induïda pels AAD i el risc d’hemorràgia per varius, en els subgrups clínicament rellevants descrits anteriorment. A més a més, l’objectiu de l’estudi que presenten els autors va ser investigar altres característiques associades amb el sagnat de varius en pacients que van rebre tractament antiviral i van assolir RVS.

Resum

Context

Els beneficis a llarg termini al món real de la resposta virològica sostinguda (RVS) sobre el risc d’hemorràgia per varius segueixen sense estar clars.

Objectiu

Avaluar l’associació entre la RVS induïda pels AAD i el sagnat de varius postractament.

Mètodes

Es van identificar pacients que van iniciar tractaments antivirals amb AADs al sistema de salut d’Assumptes de Veterans dels Estats Units del 2013 al 2015. Es va realitzar seguiment als pacients fins a l’1 de gener del 2019 per avaluar possible hemorràgia per varius gastroesofàgiques definides per codis de diagnòstic. Es va emprar en els estudis estadístics la regressió de riscos proporcionals de Cox multivariables per avaluar l’associació entre la RVS i el desenvolupament d’hemorràgia per varius, ajustant els possibles factors de confusió.

Resultats

Entre els 33.582 pacients tractats amb AADs, 549 (1,6%) van desenvolupar hemorràgia per varius després del tractament (seguiment mig de 3,1 anys). En comparació amb cap RVS, la RVS es va associar amb una incidència significativament menor d’hemorràgia per varius entre tots els pacients (0,46 enfront a 1,26 per 100 pacients/any, raó de risc ajustada [AHR] 0,66; IC del 95%: 0,52 a 0,83), entre els pacients amb cirrosi prèvia al tractament (1,55 vs. 2,96 por 100 pacients/any, AHR 0,73, IC del 95% 0,57-0,93) i entre pacients sense cirrosi prèvia al tractament (0,07 vs. 0,29 per 100 pacients/any, AHR 0,33, IC del 95% 0,17- 0,65). El risc d’hemorràgia per varius després del tractament va ser menor en aquells que van assolir RVS enfront a absència de RVS entre pacients que tenien varius no hemorràgiques (3,5 enfront a 4,9 por 100 pacients/any) o varius hemorràgiques (12,9 enfront a 16,4 per 100 pacients/any) diagnosticats abans del tractament, però aquestes últimes diferències no van ser estadísticament significatives en les anàlisis ajustades.

Conclusió

La RVS induïda pels AAD s’associa independentment amb un menor risc d’hemorràgia per varius durant el seguiment a llarg termini en pacients amb i sense cirrosi prèvia al tractament. Aquests descobriments demostren un benefici important al món real amb el tractament amb AADs.

 

Font: Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Referència: Moon AM, Green PK, Rockey DC, Berry K, Ioannou GN. Hepatitis C eradication with direct- acting anti-virals reduces the risk of variceal bleeding. Aliment Pharmacol Ther. 2020;51:364–373. https://doi.org/10.1111/ apt.15586

Article traduït i adaptat per l’ASSCAT

24/02/2020

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post