La malaltia del fetge gras pot augmentar el risc de malaltia greu per COVID-19

05/05/2020 | Notícies de premsa

Una anàlisi preliminar de les persones ingressades a l’hospital a la Xina amb símptomes de COVID-19 mostra que les persones amb malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD) tenien sis cops més probabilitats de progressar a la malaltia greu de COVID-19 que les persones sense NAFLD i seguien sent potencialment infeccioses durant més temps, els investigadors xinesos informen al Journal of Hepatology.

COVID-19 és la malaltia causada pel SARS-CoV-2, el nou coronavirus identificat a la Xina el gener del 2020. El SARS-CoV-2 causa un espectre de malalties clíniques que van des de símptomes lleus (tos, febre) fins a pneumònia severa, dany pulmonar i mort.

Les persones amb afeccions de salut preexistents que inclouen malaltia renal crònica, malaltia cardiovascular i malaltia pulmonar obstructiva crònica tenen un major risc de desenvolupar una malaltia greu que requereix hospitalització i ventilació.

Mentre que les preocupacions inicials sobre els efectes de les afeccions subjacents en els resultats de COVID-19 es van centrar en afeccions respiratòries com la malaltia pulmonar obstructiva crònica i l’asma, l’atenció s’ha desplaçat a la malaltia cardiovascular, l’obesitat, la diabetis i la malaltia renal crònica a mesura que s’aprèn més sobre la interacció entre inflamació, malaltia vascular i malaltia greu per COVID-19.

L’impacte de la malaltia hepàtica subjacent en els resultats de COVID-19 encara no està clar. L’anàlisi preliminar de casos xinesos publicat el març del 2020 no va mostrar una alta prevalença de malaltia hepàtica entre les persones ingressades a l’hospital amb símptomes de COVID-19.

Però aquesta anàlisi no diferenciava entre les causes de la malaltia hepàtica. La malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD, en les seves sigles en anglès) sovint s’acompanya de síndrome metabòlica i obesitat, pel que podria donar lloc a pitjors resultats que altres formes de malaltia hepàtica.

Tampoc està clar si el SARS-CoV2 causa dany hepàtic de la mateixa manera que alguns altres virus respiratoris, en els quals les cèl·lules T efectores específiques del virus danyen les cèl·lules hepàtiques.

Investigadors en dos hospitals designats per a la cura de pacients amb COVID-19 a Beijing i Fuyang han informat sobre lesions hepàtiques i la salut hepàtica subjacent en pacients ingressats a l’hospital amb infecció confirmada per SARS-CoV2 entre el 20 de gener i el 18 de febrer del 2020.

202 pacients tenien infecció confirmada (55% homes, edat mitjana 44 anys, 83% amb símptomes moderats i 14% amb malaltia greu o crítica). 101 tenien lesió hepàtica, definida com ALT >30 UI/l en homes i >19 UI/l en dones, o enzims hepàtics elevats i enzims ductulars.

El 37% tenia malaltia del fetge gras no alcohòlic i el 23% tenia almenys una comorbiditat subjacent (hipertensió, diabetis, malaltia cardiovascular, malaltia pulmonar crònica o VIH).

39 van experimentar progressió de la malaltia després de l’ingrés a l’hospital, definit com un dels següents: augment de la freqüència respiratòria per sobre de 30 respiracions per minut, saturació d’oxigen reduïda per sota del 93%, empitjorament dels descobriments de la radiografia pulmonar o PaO2 / Fi02 <300 mmHg.

Les persones amb NAFLD o comorbiditats subjacents tenien una probabilitat significativament major d’experimentar un empitjorament de la malaltia després de l’ingrés (p <0,001), de la mateixa manera que les persones grans i les persones amb un índex de massa corporal més alt (p <0,001). Les persones admeses amb símptomes greus també tenien més probabilitats de patir un empitjorament dels símptomes.

Les persones amb NAFLD també van tenir un període d’eliminació viral més prolongat després de l’ingrés a l’hospital (17 front a 12 dies), el que suggereix que l’afecció augmenta la durada de la infecciositat.

L’anàlisi multivariada va mostrar que les persones amb NAFLD tenien almenys sis cops més probabilitats de progressar (rang mig 6,4, IC 95% 1-5-31,2) i la comorbiditat subjacent es va associar amb un augment similar en el risc (OR 6,3, IC 95% 2,3-18,8). El sexe masculí (OR 3,1, IC 95% 1,1-9,4) i l’edat major de 60 anys (OR 4,8, IC 95% 1,-5-16,2) també es van associar amb la progressió.

La NAFLD també es va associar amb una major freqüència de lesió hepàtica (funció hepàtica anormal durant l’hospitalització) (70% front a 11%), tot i que els augments dels enzims hepàtics van ser de lleus a moderats. Una biòpsia hepàtica posmortem en un pacient que va morir no va mostrar evidència del dany citopàtics reportat en casos d’altres virus respiratoris.

Els autors de l’estudi diuen que NAFLD pot promoure un ambient proinflamatori en el fetge, deteriorant la immunitat innata i provocant una malaltia COVID-19 més severa.

 

Font: infohep.org

Referència: Dong J et al. Implication of non-alcoholic fatty liver diseases (NAFLD) in patienst with COVID-19: a preliminary analysis. J Hepatology, https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.03.044

Notícia traduïda per l’ASSCAT

05/05/2020

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post