La detecció d’hepatocarcinoma es vincula a una millor localització de tumors

11/01/2019 | Articles, Notícies de premsa

D’acord amb els resultats d’un estudi publicat a Clinical Gastroenterology and Hepatology, el cribratge de l’hepatocarcinoma (HCC) en pacients amb cirrosi és una tècnica efectiva de detecció precoç de càncer que roman infrautilitzada en la pràctica clínica.

“L’objectiu del nostre estudi va ser caracteritzar la utilització del rebut de detecció d’HCC i la seva associació amb la detecció precoç de tumors i la millora de la supervivència en una cohort de pacients representativa a nivell nacional als Estats Units”, van escriure Debra T. Choi, PhD, MPH, del Baylor College of Medicine, Houston, i els seus col·legues.

Els investigadors van estudiar retrospectivament una cohort de 13.174 pacients amb HCC del 2003 al 2013 inclosos en la base de dades de Vigilància, Epidemiologia i Resultats Finals de Medicare. Van examinar l’adquisició d’HCC en els 3 anys previs al diagnòstic d’hepatocarcinoma utilitzant tres categories separades: coherent, inconsistent o sense detecció. La docotora Choi i els seus col·legues van estudiar les associacions entre rebre un examen d’HCC i els efectes subsegüents en la supervivència general.

“El pronòstic de l’HCC depèn de l’etapa del tumor en el moment del diagnòstic, amb opcions de tractament curatiu disponibles només pels pacients diagnosticats en una etapa precoç”, van escriure els investigadors. “Els pacients amb HCC en etapa precoç poden assolir taxes de supervivència a 5 anys del 70% si es sotmeten a resecció quirúrgica o trasplantament de fetge, en comparació amb una supervivència mitjana d’1 any pels pacients amb hepatocarcinoma avançat”, van afegir.

Després de l’anàlisi multivariable, els investigadors van trobar que el 51,1% dels pacients amb cirrosi no es van sotmetre a un examen de detecció en els 3 anys previs al diagnòstic d’HCC. A més, van continuar informant que només el 6,8% dels pacients van ser avaluats sistemàticament de forma anual.

“La recepció de l’examen d’HCC es va associar amb la detecció precoç de tumors i la supervivència general potencialment millorada, amb beneficis atenuats en aquells amb un examen inconsistent en comparació amb aquells que van rebre un examen consistent”, van explicar. 

En termes d’eficàcia, la detecció sistemàtica es va associar amb un augment en la taxa de detecció de tumors en etapa precoç (quocient de probabilitat, 1,98, interval de confiança del 95%, 1,68-2,33) i risc de mort disminuït (quocient de risc, 0,76, IC del 95%, 0,70 -0,83) després de l’ajustament per biaix de temps de lliurament. Donats aquests resultats, la Dra. Choi i els seus col·legues van dir que la detecció precoç d’HCC pot ajudar amb la detecció de tumors hepàtics en etapes posteriors de la malaltia.

“Donats els beneficis demostrats de la detecció d’hepatocarcinoma és un pas important per revertir les altes taxes de diagnòstic en etapa tardana i mala supervivència”, van afegir.

Els investigadors van observar que diversos factors específics del pacient poden estar impulsant aquestes associacions. En particular, van trobar un vincle entre el sexe femení i la detecció d’HCC. El Dr. Choi i els seus col·legues van suggerir que aquesta associació no està relacionada amb els beneficis percebuts de l’avaluació.

“Els estudis han suggerit que les dones poden ser més propenses a complir amb les recomanacions de detecció; no obstant, l’adherència del pacient no és una barrera comuna per a la finalització de l’examen d’HCC i, per tant, no està clar si aquest és l’únic impulsor d’aquesta associació”, van reconèixer.

En el futur, els investigadors van destacar la importància d’educar als proveïdors d’atenció primària sobre els beneficis de la detecció. A més, van dir que el rebut de detecció està actualment en augment, el que ha mostrat efectes positius en la supervivència general.

 

Font: mdedge.com

Referència: Choi DT et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018 Oct 25. doi: 10.1016/j.cgh.2018.10.031.

Notícia traduïda per l’ASSCAT

11/01/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post