La cirrosi augmenta el risc de lesió hepàtica en pacients amb COVID-19

06/08/2020 | Notícies de premsa

Les persones amb cirrosi, especialment aquelles amb diabetis o obesitat, tenen més probabilitats de patir una lesió hepàtica significativa després de contraure SARS-CoV-2 que altres amb malaltia hepàtica crònica, informen especialistes asiàtics en fetge en un estudi multicèntric publicat a la revista Hepatology International.

El SARS-CoV-2 causa COVID-19: malaltia respiratòria greu que pot progressar a pneumònia i malaltia multiorgànica. S’ha informat de lesions hepàtiques causades per inflamació severa, flux d’oxigen restringit causat per pneumònia o medicaments emprats per tractar COVID-19 en fins a la meitat dels pacients en alguns estudis de cohorts, principalment en forma d’enzims hepàtics elevats.

Encara que la lesió hepàtica és transitòria en la majoria de les persones, no ha quedat clar si les persones amb malaltia hepàtica subjacent tenen un major risc de lesió hepàtica més greu després de desenvolupar COVID-19.

Els investigadors de 13 països de la regió de l’Àsia i el Pacífic van recopilar dades sobre els resultats de COVID-19 en persones amb malaltia hepàtica crònica, inclosos els predictors de mortalitat.

Els pacients eren elegibles per a l’anàlisi si havien estat ingressats a l’hospital amb símptomes de COVID-19 i tenien confirmació d’infecció per prova virològica. Els resultats es van avaluar fins a 28 dies després de l’admissió i les dades es van recopilar entre gener i finals d’abril del 2020.

L’estudi APASL COVID-19 Liver Injury Spectrum (APCOLIS) va acumular dades sobre 185 persones amb malaltia hepàtica crònica sense cirrosi i 43 persones amb cirrosi.

En aquells sense cirrosi, la causa predominant de malaltia hepàtica va ser la malaltia metabòlica associada al fetge gras (MAFLD, en les seves sigles en anglès) (61%) o l’hepatitis viral (23%).

En aquells amb cirrosi, la causa predominant va ser hepatitis viral (60%) o MAFLD (32%).

Aproximadament el 80% d’ambdós grups tenien almenys una comorbiditat subjacent i l’edat mitjana era de 48 anys al grup de cirrosi i 51 anys en el grup sense cirrosi.

Les persones amb cirrosi eren significativament més propenses a tenir una nova lesió hepàtica aguda a l’ingrés (32% front a 20%) i durant l’hospitalització (39% front a 7%) (P <0,001). La descompensació després de l’ingrés va ser significativament més comuna en el grup de cirrosi (7% vs. 0%). També tenien més probabilitats de desenvolupar complicacions hepàtiques més greus (32% front a 14%, p = 0,007) i més probabilitats de morir per lesió hepàtica (16% front a 2%, p = 0,002).

Les persones amb cirrosi també eren més propenses a experimentar complicacions greus de COVID-19, com lesió renal aguda (18% front a 5%), insuficiència respiratòria (23% front a 8%) i hipotensió (14% front a 3%) (totes p <0,001 )

La gravetat de COVID-19 es va associar amb la gravetat de la cirrosi. Les persones amb cirrosi descompensada abans de l’ingrés (18 de 43) tenien cinc cops més probabilitats de presentar símptomes greus de COVID-19 (pneumònia greu, síndrome de dificultat respiratòria aguda, insuficiència renal, cardíaca o circulatòria aguda) (odds ràtio 5,5) i sis cops més probabilitats de presentar una lesió hepàtica aguda a l’ingrés (odds ràtio 6,2).

En les persones amb cirrosi, la lesió hepàtica va ser més freqüent en les persones amb diabetis i les persones que van desenvolupar lesió hepàtica tenien més probabilitats de morir (7 de 43 persones amb cirrosi van morir). Les persones obeses amb cirrosi tenien gairebé nou cops més probabilitats de desenvolupar dany hepàtic que els pacients cirròtics de pes normal (odds ràtio 8,9).

En aquells sense cirrosi, la lesió hepàtica es va associar amb diabetis (odds ràtio 2,06). Encara que la lesió hepàtica es va associar amb una major freqüència d’ingrés a la unitat de cures intensives i complicacions relacionades amb el fetge, les persones sense cirrosi que van experimentar lesió hepàtica no van tenir una taxa de mortalitat més alta i no van passar més temps a l’hospital que aquelles sense lesió hepàtica.

Es van observar dos patrons de lesió hepàtica. En les persones amb cirrosi, la lesió hepàtica generalment estava present en el moment de l’ingrés i es caracteritzava per alts nivells d’AST i una icterícia ràpida i que empitjorava. El patró suggereix una lesió hepàtica degut als baixos nivells d’oxigen (hipòxia, resultat d’una pneumònia greu) o l’efecte de la medicació utilitzada per tractar la COVID-19, diuen els investigadors. El patró de lesió hepàtica observat en pacients cirròtics significa que els metges han d’anar amb compte a l’escollir medicaments per tractar la COVID-19 en aquests pacients, diuen els investigadors.

En persones sense cirrosi, la lesió hepàtica va tendir a desenvolupar-se al final de la segona setmana o en la tercera setmana després de l’ingrés i es va caracteritzar per alts nivells d’ALT, el que suggereix una lesió hepatocel·lular directa.

 

Font: infohep.org

Referència: Sarin SK et al. Pre-existing liver disease is associated with poor outcome in patients with SARS CoV2 infection; the APCOLIS study (APASL COVID-19 Liver Injury Spectrum study). Hepatology International, 4 July 2020. https://doi.org/10.1007/s12072-020-10072-8

Notícia traduïda per l’ASSCAT

06/08/2020

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post