La càrrega de malaltia hepàtica greu deguda al fetge gras es duplicarà amb escreix pel 2030

27/12/2018 | Articles, Notícies de premsa

Si continuen les tendències actuals d’obesitat i diabetis, almenys 520 milions de persones viuran amb una malaltia del fetge gras no alcohòlic a Europa occidental, Xina, el Japó i els Estats Units per l’any 2030, segons el model del Centre d’Anàlisi de Malalties publicat en el Journal of Hepatology.

El nombre de persones amb cirrosi descompensada com a resultat de la forma més avançada de NAFLD serà més del doble en cada país.

La malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD, en les seves sigles en anglès) té lloc quan el greix s’acumula en el fetge degut a trastorns metabòlics que inclouen la diabetis tipus 2. NAFLD succeeix amb major freqüència en persones obeses.

L’acumulació de greix hepàtica no causa símptomes en la majoria de les persones, però amb el temps pot arribar a ser el suficientment greu com per causar inflamació i dany hepàtic (esteatohepatitis no alcohòlica o NASH). En una minoria de persones amb NASH, el dany hepàtic progressarà a una malaltia hepàtica en etapa terminal (cirrosi descompensada) o càncer de fetge (carcinoma hepatocel·lular). El risc de malaltia hepàtica progressiva és major en persones grans, persones obeses o persones amb diabetis tipus 2.

Una metanàlisi publicada el 2016 va estimar la prevalença de NAFLD en prop del 24% en els països occidentals, però l’impacte a llarg termini d’aquesta alta prevalença en el desenvolupament de NASH i la mortalitat futura per malaltia hepàtica, així com la demanda de trasplantaments de fetge, és desconegut.

El Centre d’Anàlisi de Malalties i Experts en Fetge als Estats Units, Xina, el Japó, el Regne Unit i els quatre països més grans d’Europa occidental (França, Alemanya, Itàlia i Espanya) van compilar estimacions nacionals de la prevalença d’obesitat i diabetis tipus 2 el 2016 per servir com a base per modelar les tendències futures.

El model també va incorporar estimacions prèvies de la prevalença de NAFLD, si estan disponibles. Als Estats Units, la prevalença del 2016 entre els majors de 15 anys es va estimar en 30%; al Regne Unit, França i Alemanya, la prevalença es va estimar en 25% dels majors de 15 anys; i a Xina i el Japó, la prevalença es va estimar en 20%.

Després d’ajustar la prevalença de l’obesitat i la diabetis tipus 2, els investigadors van estimar que entre el 2% i el 5% de les persones amb NAFLD tenien EHNA el 2016, amb la prevalença més alta als Estats Units i la prevalença més baixa a Xina.

Pel 2030, el model estima que la prevalença de NAFLD haurà augmentat en tots els països, amb el major creixement numèric a Xina degut al creixement de la població (61 milions de casos nous). La prevalença de NASH també augmentarà en gairebé la meitat en tots els països, i els casos de NASH avançada constituiran una proporció creixent de tots els casos de NAFLD i NASH, a mesura que la població envelleix i la prevalença de diabetis tipus 2 augmenta.

Pel 2030, es preveu que els països amb la major proporció de casos avançats de NASH (fibrosi en l’estadi F3 o cirrosi del fetge o rigidesa i cicatrització del fetge) siguin Espanya (29% de tots els casos de NASH), amb Itàlia, Alemanya i el Regne Unit no es queda enrere.

NASH augmentarà considerablement la quantitat de persones amb cirrosi descompensada, que poden estar en necessitat imminent d’un trasplantament de fetge i correran un alt risc de mort per insuficiència hepàtica en tots els països. El nombre de persones amb cirrosi descompensada deguda a NASH augmentarà d’aproximadament 11.580 casos a França el 2016 a 33.180 casos el 2030 (un augment del 187%).

Als Estats Units, el nombre de persones amb NASH i cirrosi descompensada augmentarà en un 161% a 376.140 casos. Només el 2030, els models suggereixen que es produiran 105.430 casos de cirrosi descompensada a causa de NASH. Aquest enorme augment en els casos de malaltia hepàtica avançada tindrà serioses implicacions pels costos d’atenció mèdica i la demanda de trasplantaments de fetge, segons els autors.

Les morts degudes a NASH (incloses les morts per malalties cardiovasculars) augmentaran de forma més acusada a Itàlia, França i Xina, segons el model. Aproximadament 163.000 persones moriran com a resultat de NASH a Xina el 2030, i 83.000 als Estats Units.

Aquestes projeccions de malalties i morts podrien canviar si la càrrega global de l’obesitat es veu alterada per canvis en la dieta, impostos sobre el sucre o un tractament efectiu, o si els medicaments per reduir el greix hepàtic i aturar la progressió del dany hepàtic degut a NASH estan àmpliament disponibles. No obstant, en un editorial acompanyant, Suzanne Mahady del Royal Melbourne Hospital i Jacob George del Westmead Hospital a Austràlia senyalen que un estudi de la càrrega de la malaltia que calcula els costos econòmics de salut de NAFLD i NASH serà el proper pas en el desenvolupament de polítiques de salut per fer front a aquestes condicions.

 

Font: infohep.org

Referències: Mahady S, George J. Predicting the future burden of NAFLD and NASH. J Hepatology, 69: 774-5, 2018.

Estes C et al. Modeling NAFLD disease burden in China, France, Germany, Italy, Japan, Spain, United Kingdom and United States for the period 2016-2030. J Hepatology, 69: 896-904, 2018.

Notícia traduïda per l’ASSCAT

27/12/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post