Informe d’avaluació de resultats del tractament antiviral de l’hepatitis C crònica a Catalunya

25/02/2019 | Articles, Notícies de premsa

El Servei Català de la Salut ha publicat un nou informe d’avaluació de resultats del tractament antiviral de l’hepatitis C crònica.

S’han seleccionat les dades informades pels prescriptors per als pacients diagnosticats d’una infecció crònica pel virus de l’hepatitis C crònica i tractats al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, i que van ser inclosos al Registre de Pacients i Tractaments (RPT) del CatSalut entre l’1 de gener del 2017 i el 31 de desembre del 2017.

El Registre de Pacients i Tractaments (RPT) de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) és un repositori de dades clíniques relacionades amb l’ús del medicament que enregistren els professionals sanitaris del SISCAT. El seu objectiu és mesurar els criteris de qualitat del procés assistencial i de resultats en salut mitjançant la recollida sistemàtica de dades sobre l’efectivitat i seguretat dels medicaments en condicions de pràctica clínica habitual.

Els informes d’avaluació de resultats presenten dades sobre el compliment dels acords del programa d’harmonització farmacoterapèutica i de resultats en salut de la utilització dels medicaments harmonitzats.

El registre permet disposar, per primera vegada, d’una eina que avalua els resultats en salut de les intervencions terapèutiques  i veure l’impacte que tenen sobre el malalt i sobre el sistema sanitari.

La infecció crònica pel virus de l’hepatitis C (VHC) és un problema de salut pública de gran rellevància. La progressió de la infecció crònica pot conduir a complicacions greus a llarg termini com cirrosi hepàtica, desenvolupament de carcinoma hepatocel·lular, necessitat de trasplantament hepàtic i, fins i tot, la mort.

La resposta virològica sostinguda (RVS) a les 12 setmanes després de finalitzar el tractament (RVS12) és acceptada per les agències reguladores com a variable principal dels assaigs clínics. El desenvolupament de règims de tractament amb fàrmacs antivirals sense interferó han suposat un gran avenç en el tractament de l’hepatitis C crònica perquè són molt efectius (RVS12 > 90%) i ben tolerats. A més, aquests règims també han permès escurçar la durada del tractament, simplificar-lo, reduir les necessitats de seguiment i prevenir o retardar l’aparició de les complicacions tardanes i greus de la malaltia.

Actualment, es disposa de diferents antivirals d’acció directa (AAD) que estan indicats segons el genotip i la situació clínica del pacient. Els fàrmacs disponibles són: sofosbuvir (SOF), daclatasvir (DCV), la combinació sofosbuvir / ledipasvir (SOF/LDV), dasabuvir (DSV), ombitasvir / paritaprevir / ritonavir (OBV/PTV/rtv), sofosbuvir / velpatasvir (SOF/VEL) i elbasvir/grazoprevir (EBR/GZR). Més recentment, han estat aprovades les combinacions de sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (SOF/VEL/VOX) i glecaprevir/pibrentasvir (GLE/PIB).

El Pla Estratègic per a l’Abordatge de l’Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salut va establir una actualització de les recomanacions d’ús dels AAD a l’agost del 2017.

En el marc del Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica (PHF), es van definir les recomanacions d’ús dels fàrmacs AAD per al tractament del VHC a l’àmbit del CatSalut segons criteris clínics al novembre del 2015, amb revisions posteriors al setembre del 2017 i al desembre del 2017.

Conclusions

  • En el Registre de Pacients i Tractaments (RPT) del CatSalut durant l’any 2017 s’han registrat dades de 4.366 tractaments antivirals de l’hepatitis C (4.312 pacients van fer 1 tractament i 27 dos tractaments).
  • L’edat mitjana (DE) dels pacients tractats ha estat de 56 (13) anys dels quals 2.594 (59%) han estat homes i 1.745 (41%) dones. El genotip més freqüent va ser l’1b (n = 1.973; 45%), seguit de l’1a (n = 1.024; 23%). El grau de fibrosi va ser F0-F1 en 1.339 casos (32%), F2 en 1.362 (31%), F3 en 721 (17%) i F4 en 884 (20%).
  • Els tractaments més prescrits van ser la combinació de sofosbuvir/ledipasvir, amb o sense ribavirina (n = 1.580; 36%), la combinació d’elbasvir/grazoprevir, amb o sense ribavirina (n = 832; 20%), i la combinació de sofosbuvir/velpatasvir, amb o sense ribavirina (n = 700; 16%).
  • Es va poder analitzar l’adequació de l’ús dels tractaments a les recomanacions de l’Acord en 3.193 tractaments antivirals. En 2.398 (75%) casos els tractaments prescrits van ser adequats segons les recomanacions d’ús establertes a l’Acord.
  • La durada del tractament va ser de 12 setmanes en 3.004 tractaments (69%), de 8 setmanes en 1.204 (28%) i superior a 12 setmanes en 158 (4%).
  • La resposta viral sostinguda a les 12 setmanes va ser del 95% (n = 3.633) en els 3.812 tractaments en què es va poder valorar.
  • La despesa dels tractaments antivirals del VHC l’any 2017 va ser de 41,2 milions d’euros.

Podeu descarregar l’informe complet clicant aquí.

 

Font: catsalut.gencat.cat

25/02/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post