Importància de la detecció del Virus de l’Hepatitis C (VHC) en nens i joves, com a primer pas per aconseguir el seu tractament i curació

27/12/2018 | Articles, Articles científics

La infecció crònica pel virus de l’hepatitis C (VHC) té una elevada prevalença global. És poc freqüent que produeixi complicacions durant la infància, però la majoria dels nens infectats pel VHC desenvoluparan una hepatitis C crònica amb un risc de malaltia hepàtica de per vida.

Existeix poca informació referent al desenvolupament de la malaltia hepàtica a llarg termini en els pacients infectats amb el VHC durant la seva infància i l’efecte del tractament.

Mètode d’estudi

Revisió retrospectiva de pacients anglesos infectats pel VHC en la infància i inscrits en el registre del VHC Research UK.

Resultats

Es van identificar 1.049 pacients. Les principals vies d’infecció en aquest grup van ser l’ús de drogues per via intravenosa (53%); l’exposició a productes sanguinis (transfusions) (24%); i la infecció perinatal (transmissió mare-fill) (11%). La malaltia hepàtica es va desenvolupar en el 32% dels pacients amb una mitjana de 33 anys, independentment de la forma d’infecció.

Per tant, els pacients amb exposició perinatal van desenvolupar cirrosi a una edat més precoç que la resta dels grups de risc. La incidència de carcinoma hepatocel·lular (HCC) va ser del 5%, el 4% van precisar un trasplantament de fetge i el 3% havien mort. En total, 663 pacients van ser tractats (amb interferó / interferó pegilat: 55% i el 45% amb antivirals d’acció directa).

La resposta virològica sostinguda (RVS) es va assolir en 406 pacients (75%). Va haver-hi una major mortalitat entre els pacients sense RVS enfront a aquells que van assolir la RVS (5% enfront a 1%, p = 0,003). El tractament va ser més efectiu en aquells sense cirrosi i la progressió de la malaltia va ser menor (13%), en comparació amb els pacients amb cirrosi en el moment del tractament (28%) p<0,001, els quals van tenir més probabilitats de desenvolupar HCC, requerir un trasplantament de fetge, o morir.

Conclusió

La infecció per VHC en persones joves és una causa de malaltia hepàtica que causa complicacions greus, actualment es pot curar el VHC i prevenir algunes de les seves complicacions amb el tractament antiviral si s’administra en etapes precoces. El tractament precoç, especialment abans del desenvolupament de la cirrosi és essencial. La detecció del VHC ha d’estar dirigida a grups de risc rellevants com són els pacients joves i la teràpia antiviral ha d’estar disponible des de la infància per a prevenir la malaltia hepàtica a llarg termini i aturar la transmissió del VHC.

Resum

La infecció crònica pel VHC és un problema de salut global, que ara es pot tractar amb medicaments antivirals d’acció directa potents, eficaços i ben tolerats. Aquest estudi demostra que la infecció pel VHC en la infantesa causa una malaltia hepàtica progressiva i que és greu en el 32% dels pacients amb una mitjana de 33 anys, independentment de l’edat, la forma i la via d’infecció, les rutes d’infecció més comunes en els menors de 18 anys en el Regne Unit són: l’ús de drogues per via intravenosa (53%), a través de transfusions de sang o productes sanguinis (24%) i a través de la transmissió perinatal (11%); el resultat del tractament anti-VHC va ser millor en els pacients tractats abans del desenvolupament de malaltia hepàtica avançada. La teràpia antiviral ha d’estar disponible en la infància per prevenir la malaltia hepàtica a llarg termini i la transmissió del VHC.

 

Font: Journal of Hepatology

Referència: Modin, L., Arshad, A., Wilkes, B. et al. Epidemiology and natural history of hepatitis C virus infection among children and young people, Journal of Hepatology (2018), doi: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.11.013

Article traduït i adaptat per l’ASSCAT

27/12/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post