L’últim informe de l’ECDC comunica un total de 1.258 casos d’hepatitis C al nostre país, només superat per Alemanya amb 4.718 infeccions que es tradueixen en 5,7 casos per cada 100.000 habitants.

En 2021 es van notificar a 29 països de la Unió Europea (UE) i de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) un total de 14.560 casos d’hepatitis C. Excloent als països que només van notificar casos aguts (14.550), el número de casos correspon a una taxa bruta de 4,1 casos per cada 100.000 habitants, d’acord amb l’últim informe publicat pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès).

Dels casos notificats el 7% van ser classificats com “aguts”, el 35% crònics i el 55% “desconeguts”. El 3% dels casos no va poder classificar-se degut a que el format de notificació era incompatible amb el sistema empleat per l’ECDC.

Els autors de l’informe indiquen que l’hepatitis C es va notificar amb major freqüència en homes que en dones, amb una proporció home-dona de 2:1. El grup d’edat més afectat és el dels homes amb edats compreses entre els 35 i els 44 anys, i entre les dones de 25 a 34 anys.

Si parlem de rutes de transmissió, aquesta únicament es coneix en el 32% dels casos. El mecanisme més comú és el consum de drogues injectables que va representar el 61% al grup dels casos aguts i el 70% entre els classificats com a crònics.

Els autors de l’informe exposen que la interpretació de les dades de notificació d’hepatitis C a tots els països continua sent “problemàtica”, amb diferències significatives entre els sistemes de vigilància dels diversos països, així com dificultats per establir la classificació dels casos detectats com aguts o crònics.

“Amb l’hepatitis C, una malaltia en gran part asimptomàtica fins a les etapes més avançades, la vigilància basada en la notificació de les dades suposa un repte ja que aquests reflecteixen la veritable prevalença de la malaltia a una zona. Malgrat les limitacions de la vigilància de rutina de l’hepatitis C, les dades mostren clarament que una elevada proporció dels casos notificats s’atribueix al consum de drogues injectables, el que destaca la importància de les mesures destinades a la seva mitigació”, recull el document.

“La transmissió nosocomial i la transmissió entre homes que tenen relacions sexuals amb homes a la regió subratllen la necessitat d’implementar mesures de salut pública focalitzades i integrals, així com programes adaptats a l’epidemiologia local”, afegeix.

L’informe ofereix un conglomerat de dades relacionades amb la distribució de l’hepatitis C entre els països europeus entre els anys 2017 i 2021. D’acord amb aquests veiem que el 2021 els països que van reportar un major número de casos d’hepatitis C van ser Alemanya (4.718 casos; 5,7 casos per cada 100.000 habitants), Espanya (1.258 casos; 2,7 casos per cada 100.000 habitants), Polònia (1.244 casos; 3,3 casos per cada 100.000 habitants), Suècia (1.131 casos; 10,9 casos per cada 100.000 habitants) i Finlàndia (1.065 casos; 19,2 casos per cada 100.000 habitants).

Al costat oposat es troben: Eslovàquia sense casos d’hepatitis C notificats el 2021, Liechtenstein (quatre casos; 10,2 casos per cada 100.000 habitants), República Txeca (set casos; 0,8 casos per cada 100.000 habitants), Itàlia (22 casos) i Bulgària (25 casos; 0,4 casos per cada 100.000 habitants).

 

Font: consalud.es

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Related Post