És la psoriasi una de les manifestacions extrahepàtiques del VHC?

25/01/2018 | Articles, Articles ASSCAT

Arran de conèixer que una de les associades de l’ASSCAT, portadora d’hepatitis crònica C i vasculitis cutània, i actualment pendent d’iniciar el tractament anti-VHC, havia presentat un brot autolimitat de psoriasi punctata hem desitjat aprofundir en aquesta patologia i veure’n una possible associació.

Quina és relació entre psoriasi i hepatitis vírica?

La psoriasi és una malaltia inflamatòria de la pell de curs crònic i de gran variació clínica i evolutiva. La seva etiologia es desconeix encara se la considera d’origen multifactorial, ja que en ella influeixen factors genètics, immunològics i ambientals. Dins d’aquests últims es troben les infeccions, els medicaments i l’estrès. És important veure la psoriasi com una malaltia important i rebutjar la tendència a subestimarla. En pacients amb psoriasi s’han descrit alteracions en l’estructura hepàtica, fins i tot hepatomegàlia, però és controversial si aquests canvis responen únicament a la psoriasi o si hi intervenen altres factors com tractaments o altres. S’ha publicat que alguns pacients van presentar manifestacions cutànies de psoriasi associades a la infecció pel virus de l’hepatitis C, sense existir una correlació entre la gravetat de la psoriasi i l’estadi de l’hepatitis C. Tot i que no hi ha una curació definitiva per a la psoriasi , se sap que certes infeccions poden desencadenar els símptomes. Per exemple, la persona que té el virus de l’hepatitis C (VHC) en la sang, pot tenir un major risc de desenvolupar psoriasi. En estudis realitzats en els anys 90 i amb variacions segons l’origen geogràfic dels estudis (Índia, Llatinoamèrica, Espanya, etc.) es va trobar que entre el 7% i el 30% de les persones controlades per psoriasi tenien anticossos antihepatitis VHC. En aquell moment, l’únic tractament es basava en l’administració d’interferó alfa i es va observar, a més, que aquest tractament tenia el risc de reactivar lesions de psoriasi. El 2010, Cohen i col·laboradors a Israel, van comprovar en pacients amb hepatitis crònica C estudiats en la seva consulta, i tot i no haver estat tractats amb interferó alfa, una evident associació amb la psoriasi. Una altra dada interessant d’aquest estudi va ser que van comparar els pacients amb hepatitis C amb un altre grup que eren portadors d’hepatitis B i aquests últims no van mostrar un augment de casos de psoriasi. Més recentment, en l’estudi publicat al Journal of Dermatology el 2013 per S. Imafuku i J. Nakayama, titulat “Profile of Patients with Psoriasi Associated with Hepatitis C Virus Infection”, s’explora el vincle entre l’hepatitis C i la psoriasi. Encara que tenir el virus en si mateix no causa directament la psoriasi, aquells que tenen una predisposició poden desenvolupar símptomes de psoriasi quan el cos està sota estrès a causa de la infecció. El VHC va aparèixer abans que la psoriasi en el 91% de les 54 persones que tenien hepatitis C i psoriasi. Els pacients amb psoriasi i hepatitis C eren més grans a l’inici de la psoriasi en comparació amb els VHC negatius (mitjana de 54 vs. 39 anys), amb un predomini masculí. Els antecedents familiars de psoriasi van ser similars però van observar una major associació amb diabetis mellitus i hipertensió. En aquest estudi es conclou que el VHC pot ser un desencadenant de la psoriasi en persones genèticament propenses a presentar psoriasi.

Altres informacions sobre el possible víncle entre aquestes dues malalties

Quins són els factors de risc per a la psoriasi? La psoriasi és una malaltia que pot afectar dones, homes i nens amb un major risc de tenir-la si ja es tenen antecedents familiars. Altres factors de risc per a la psoriasi serien les infeccions virals (com el VHC i el VIH), les infeccions bacterianes, l’estrès psicològic, l’obesitat i el tabac. La genètica de la persona influeix en l’aparició de la psoriasi? Quantes persones tenen VHC i psoriasi? És difícil saber-ho; de fet, segons els experts es necessiten més estudis per explorar el vincle entre el VHC i la psoriasi, així com la seva prevalença en aquestes poblacions.

Tractaments de la psoriasi

La psoriasi és una malaltia crònica, encara que els símptomes poden aparèixer i desaparèixer. Existeixen tres tipus de tractaments disponibles: els tractaments tòpics (locions, pomades, etc.), la fototeràpia i els medicaments sistèmics. El tipus i intensitat del tractament indicat en cada persona dependrà de la gravetat dels símptomes. La psoriasi és una malaltia autoimmune crònica que causa un ràpid canvi de les cèl·lules de la pell. Les lesions psoriàsiques poden aparèixer en qualsevol part del cos i solen ser: gruixudes, escamoses, de color vermell, produeixen picor i són doloroses.

Hepatitis C

L’hepatitis C és una infecció viral que es transmet principalment a través del contacte amb sang infectada. La transmissió pot ocórrer mitjançant l’intercanvi d’agulles o el contacte sexual amb persones infectades. El VHC afecta principalment al fetge, on provoca inflamació. Moltes persones que tenen el VHC no experimenten cap símptoma fins anys després d’haver-se infectat. En aquest moment, sovint es descobreix el dany hepàtic amb progressió a cirrosi.

Tractaments per a psoriasi en pacients amb hepatitis C

Alguns tractaments indicats per a la psoriasi no són aplicables si es tenen certes afeccions hepàtiques, com és el cas de l’hepatitis per VHC. A la psoriasi moderada els medicaments tòpics poden ser efectius per a persones amb irritació lleu. La fototeràpia amb llum ultraviolada B també pot ser útil per a gent amb el VHC i psoriasi moderada a greu. Per això, fins fa poc tractar pacients amb psoriasi en el context d’infecció per hepatitis C (VHC) era un desafiament. D’una banda, el tractament amb interferó alfa podia exacerbar la psoriasi i, d’altra banda, alguns dels medicaments indicats per tractar la psoriasi són hepatotòxics i / o immunosupressors, pel que la seva administració es troba limitada a les persones amb una hepatitis C crònica. Actualment, en disposar dels Antivirals d’Acció Directa (AAD) els pacients podran rebre el seu tractament i curar VHC, així com observar l’evolució de la psoriasi, ja que alguns experts opinen que seria una de les manifestacions extrahepàtiques del VHC. Hi ha pocs estudis publicats sobre el tema, de manera que serà necessari continuar aprofundint en l’associació entre aquestes dues malalties, així com indicar les proves necessàries per detectar hepatopaties cròniques en els pacients que pateixen psoriasi.

Teresa Casanovas, hepatòloga i presidenta de l’ASSCAT

25/01/2018

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Desde aquí puedes compartir esta publicación. ¡Gracias!

Related Post