Els especialistes en fetge ofereixen orientació sobre els riscos de COVID-19 en pacients hepàtics

01/04/2020 | Notícies de premsa

L’Associació Nord-americana per a l’Estudi de Malalties del Fetge (AASLD, en les seves sigles en anglès) ha emès una guia preliminar per a especialistes en fetge sobre el maneig de COVID-19 en pacients amb malaltia hepàtica, segons les dades publicades fins a finals de març.

COVID-19 és la malaltia causada pel SARS-CoV-2, el nou coronavirus identificat a la Xina el gener del 2020. El SARS-CoV-2 causa un espectre de malalties clíniques que van des de símptomes lleus (tos, febre) fins a pneumònia severa, dany pulmonar i mort.

Les persones amb afeccions de salut preexistents que inclouen malaltia renal crònica, malaltia cardiovascular i malaltia pulmonar obstructiva crònica tenen un major risc de desenvolupar greu que requereix hospitalització i ventilació.

Una metanàlisi dels primers 53.000 casos de COVID-19 reportats a la Xina, publicar en 30 estudis des de finals de gener, va trobar que la malaltia hepàtica crònica no estava associada amb un major risc de COVID-19 greu o mort per la malaltia, tot i que elevada. Els enzims hepàtics (AST o ALT) van ser més comuns en els casos greus en el moment del diagnòstic.

L’AASLD va convocar un panel d’experts per revisar l’evidència disponible i recopilar informació clínica que pugui guiar als treballadors de la salut.

Elevació dels enzims hepàtiques i dany hepàtic

“Les persones amb malaltia hepàtica preexistent eren més vulnerables al dany hepàtic si s’infectaven amb el SARS, un virus relacionat. Tot i que és plausible que el mateix podria ser cert pel nou coronavirus, hi ha poca evidència sobre els seus efectes en persones amb malaltia hepàtica”, conclou l’AASLD.

L’informe de l’AASLD indica que la lesió hepàtica té lloc amb major freqüència en casos greus de COVID-19 i que les elevacions dels enzims hepàtics en casos lleus de COVID-19 generalment han estat transitòries. Els enzims hepàtics elevats en pacients amb COVID-19 haurien d’impulsar les proves d’hepatitis B i C, suggereix l’AASLD.

Els agents experimentals que s’estan provant com a tractaments per COVID-19 poden tenir toxicitats hepàtiques. Tot i que els enzims hepàtics elevats no haurien de ser un obstacle per a l’ús experimental d’aquests medicaments, el monitoreig regular dels enzims hepàtics hauria de formar part de qualsevol protocol experimental pel tractament amb COVID-19.

Carcinoma hepatocel·lular (CHC)

En cas de sospita de carcinoma hepatocel·lular o tractament en curs, els especialistes han de tractar de minimitzar les visites clíniques als pacients i realitzar consultes virtuals. No obstant, les imatges no han de retardar-se massa; dos mesos poden ser raonables, depenent del pacient i la instal·lació. El tractament pel CHC no ha de retardar-se.

Persones en espera de trasplantament

Limitar el nombre de pacients que ingressen a les clíniques per a l’avaluació del trasplantament i prioritzar les visites d’aquells amb carcinoma hepatocel·lular o aquells amb puntuacions MELD alts que probablement es beneficiïn de la inclusió immediata. Intentar moure en línia la major quantitat possible de pacients amb pretrasplantament.

Considerar la prova d’ARN del receptor i el donant quan els òrgans estiguin disponibles. Intentar analitzar mostres de múltiples llocs per superar la menor sensibilitat de les proves de mostres nasals i faríngies. Les persones que donen positiu per SARS-CoV-2 no són mèdicament elegibles per a la donació d’òrgans.

Trasplantament

El trasplantament de fetge durant la COVID-19 serà desafiat per l’escassetat de llits a la UCI. Tanmateix, els trasplantaments de fetge han de seguir endavant, i els serveis poden necessitar prioritzar als pacients amb major probabilitat de morir a la llista d’espera. No està clar que els pacients immunodeprimits tinguin un major risc de presentar COVID-19 greu, però es sap que tenen més probabilitats d’adquirir SARS-CoV 2 i són més infecciosos i tenen títols virals més alts que les persones immunocompetents un cop infectades amb SARS-CoV-2. És necessari tenir en compte aquests factors al prendre decisions sobre el trasplantament immediat o diferit.

Postrasplantament i immunosupressió

No està clar que els pacients immunosuprimits tinguin un major risc de COVID-19 greu i l’evidència dels brots de SARS y MERS mostra que la immunosupressió posterior al trasplantament no va ser un factor de risc de mort. La medicació immunosupressora no ha de suspendre’s. Els pacients posteriors al trasplantament han de minimitzar els contactes i continuar practicant totes les mesures d’higiene recomanades pels pacients posteriors al trasplantament.

Si els pacients després del trasplantament adquireixen SARS-CoV-2, s’ha de considerar la reducció de la dosi de prednisona. L’Organització Mundial de la Salut recomana evitar l’ús de corticosteroides pel tractament de COVID-19 a no ser que s’indiqui per a un altre propòsit.

Considerar les interaccions farmacològiques amb fàrmacs immunosupressors si utilitza agents experimentals per tractar COVID-19. Lopinavir / ritonavir no està provat com un tractament efectiu per COVID-19 fins a la data, però s’està provant en diversos assajos clínics aleatoris de gran mida. Lopinavir / ritonavir és un potent inhibidor de CYP3A4, que participa en el metabolisme dels inhibidors de calcineurina, sirolimus i everolimus. Considerar una reducció de la dosi de tacrolimus al 2%-5% de la dosi inicial degut a aquesta interacció fàrmac-fàrmac.

 

Font: infohep.org

Referències:

AASLD. Clinical insights for hepatology and liver transplant providers during the Covid-19 pandemic. 23 March 2020.

https://www.aasld.org/sites/default/files/2020-03/AASLD-COVID19-ClinicalInsights-3.23.2020-FINAL-v2.pdf

Ma C et al. Incidence, clinical characteristics and prognostic factor of patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Med RXiv (medical pre-prints not peer-reviewed), 20 March 2020 https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037572

 

Notícia traduïda per l’ASSCAT

01/04/2020

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post