La seva manca de tractament específic i l’alta prevalença de la diabetis i l’obesitat en fan augmentar el risc.

Un grup de la UPV/EHU està obtenint “importants” avenços en la investigació de la malaltia del fetge no alcohòlica, patologia que pateix un 30% de la població general i que augmenta fins a un 70-80% en certs grups de risc com pacients obesos o amb diabetis.

Actualment no hi ha un tractament específic per aquesta malaltia, i com a conseqüència de l’alta prevalença d’obesitat i de diabetis actual, es preveu que d’aquí a uns anys el càncer hepàtic provocat per aquest magatzem de greix es pugui dispara, de la mateixa manera

Actualmente no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, y como consecuencia de la alta prevalencia de obesidad y de diabetes actual, se prevé que dentro de unos años el cáncer hepático provocado por este almacén de grasa se pueda disparar, al igual que el número de trasplantes por esteatohepatitis no alcohólica.

Emmagatzematge de greix en el fetge

La malaltia comença amb un simple emmagatzematge de greix o lípid en el fetge, que en principi pot ser benigne, però que en alguns pacients pot progressar i produir hepatitis o esteatohepatitis, degut a la seva inflamació, i aquest és un factor de risc pel desenvolupament de cirrosi hepàtica o fins i tot càncer hepàtic, segons ha informat el centre universitari.

El grup d’investigació Lipids & Liver del departament de Fisiologia de la Facultat de Medicina i Infermeria de la UPV/EHU treballa en la cerca dels mecanismes implicats en el desenvolupament i la progressió de les malalties hepàtiques, i principalment mecanismes relacionats amb alteracions vinculades al metabolisme del lípid (greix).

Evolució del fetge gras no alcohòlic

En concret, una de les línies d’investigació del grup, focalitzada en l’estudi de la malaltia del fetge gras no alcohòlica, es centra en investigacions que tenen la finalitat de “saber per què evoluciona la malaltia en uns pacients i en altres no, trobar marcadors d’evolució i marcadors no només hepàtics, sinó a més sèrics, que mitjançant simples analítiques de sang es pugui dir la fase en què es troba el pacient”.

Bàsicament, els membres del grup d’investigació es centren en l’estudi del metabolisme dels lípids en el fetge, és a dir, en les reaccions químiques en les quals es formen o es consumeixen. Per això, treballen amb models animals als quals s’ha silenciat algun gen i als quals s’administren diferents dietes i tractaments inductors de la malaltia, i un cop que validen o identifiquen alguna diana en el model animal, passen a validar-la en mostres humanes.

A més, també treballen amb models in vitro o cel·lulars, “perquè allà és més senzill saber en quina cèl·lula està danyat, modificat o alterat el metabolisme, i podem jugar amb diferents fàrmacs, diferents inductors, i és més fàcil silenciar determinades vies metabòliques”, ha indicat la doctora Patricia Aspichueta, responsable de la línia d’investigació.

Investigació en fetge gras no alcohòlic

Els membres del grup estudien així diferents molècules o dianes implicades en diversos processos de la malaltia hepàtica. “D’una banda, volem identificar proteïnes que modifiquen les vies metabòliques i que aporten més lípid al fetge. Volem saber per què es forma aquest magatzem de lípid, i per què aquest magatzem fa progressar a la malaltia, fins i tot a fases com el càncer. És important ssaber quins són els actors d’aquests processos, per poder silenciar-los i veure si la malaltia reverteix”, ha sostingut la doctora.

A més, investiguen la implicació que tenen els lípids en la regeneració hepàtica, “un punt de vista molt important de cara als pacients als quals s’extirpa un tros de fetge, perquè el fetge és l’únic òrgan que torna a recuperar la seva mida normal“.

Fetge gras i càncer hepàtic

En un altre dels estudis investiguen “com el fetge controla el teixit adipós, i com modulant el funcionament del fetge aconseguim fer aprimar als animals”.

Aspichueta ha afirmat que han trobat “una important diana terapèutica que modula el metabolisme i la progressió de la malaltia”. Així, han induït el desenvolupament de càncer hepàtic associat a obesitat en models animals que tenen aquesta proteïna silenciada i han vist que els animals “no desenvolupen la malaltia: ni el càncer hepàtic, ni el magatzem de greix”.

Ara, estan treballant amb mostres humanes de malaltia de fetge gras no alcohòlica per validar la implicació d’aquestes proteïnes en la patologia humana.

 

Font: redaccionmedica.com

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Related Post