El 24 de març del 2021 es va realitzar online la 3ª reunió “Cimera de polítiques sobre l’eliminació del VHC a la Unió Europea” a la qual es van connectar responsables polítics, experts en hepatitis, parlamentaris, directors de plans nacionals d’eliminació de l’hepatitis C, alcaldes, associacions de pacients, metges i membres del Parlament Europeu.

La finalitat va ser conscienciar sobre la situació amb respecte a l’objectiu de l’eliminació de l’hepatitis C pel 2030 i on es van mostrar i van compartir les millors pràctiques, així com quines accions polítiques i projectes socio-sanitaris s’han dut a terme en els últims mesos per pal·liar la paralització dels sistemes sanitaris degut a la COVID-19, i quines decisions són necessàries per a què augmentin els països que s’encaminen cap a l’eliminació de l’hepatitis C pel 2030.

El programa va ser molt complet comprenent diversos aspectes i va estar moderat pels professors d’Hepatologia: Prof. Heiner Wedemeyer, de la HepBCPPA i la Hannover Medical School (Alemanya) i el Prof. George Papatheodoridis, de la HepBCPPA i la University of Athens Medical School (Grècia).

Tots els oradors van destacar que és important participar en aquesta important reunió, ja que, malgrat la lluita front a la COVID-19, no hem d’oblidar l’enorme problema de les hepatitis víriques i les barreres que persisteixen per a la seva eliminació.

A Europa, 15 milions de persones tenen hepatitis C. La prioritat actual és lluitar front a la COVID-19, però no podem oblidar els greus problemes de Salut Pública no resolts associats al VHC. A nivell de la Unió Europea són necessaris millors pressupostos per cobrir les necessitats detectades. Es reconeix el paper dels polítics que, com a primer pas, han d’estar correctament informats i evitar l’estigma i les desigualtats.

Es va destacar la necessitat de discriminalitzar el consum de drogues, comentant l’exemple de Portugal on aquest objectiu es va aconseguir fa 3 anys i els assoliments obtinguts. Què fer a països com Romania on es nega als usuaris de drogues l’accés als tractaments curatius? La solució seria buscar una resposta política per donar sortida a un greu problema de desigualtats i d’estigma a Europa.

Documents citats en aquest article:

  • Programa del 3er Summit, conferències i oradors:

https://www.hcvbrusselssummit.eu/images/summits/summit2021/20210318-3rd-EU-HCV-Policy-Summit.pdf

La presència dels responsables de polítiques de salut a Europa va ser molt notable i els coordinadors fins i tot van donar suport al concepte que eren els més importants de la reunión per impulsar i per poder realitzar els Programes Europeus, els Nacionals, els Regionals i els de les ciutats.

Als discursos dels parlamentaris europeus es va destacar que en els últims anys són més conscients que es precisa incrementar els pressupostos de salut. En aquest sentit, van dir que s’han aprovat nous pressupostos, multiplicats per 7. És necessari no només invertir en tractaments, sinó també en prevenció, diagnòstic precoç per disminuir els casos d’hepatitis C. Proposen crear centres d’excel·lència per treballar en el maneig de les hepatitis i del càncer per a què desapareguin les desigualtats entre els ciutadans europeus.

La sessió de major contingut polític, titulada “La resposta política i el moment del lideratge”, va ser moderada pel Dr. Ricardo Baptista-Leite, de MP UNITE, Global Parliamentarians Network to End Infectious Diseases, i pel Dr. Manuel Carballo, International Centre for Migration, Health and Development, Suïssa.

Mr. Kostas Bakoyamis, alcalde d’Atenes, va ser un dels participants en aquesta sessió. Va presentar algunes de les intervencions que van realitzar a Atenes per atendre amb dignitat i respecte, durant els mesos de confinament, a les persones que s’havien quedat sense atenció sanitària, van implantar solucions per a cada grup i van posar projectes en marxa que ja van donant resultats, sobretot en les persones usuàries de drogues.

En la meva opinió va realitzar una exposició clara i pràctica per superar dèficits crònics reaguditzats a la pandèmia, Mr. Kostas va trobar solucions i va posar en contacte i amb bones comunicacions als responsables de polítiques sanitàries, a la societat civil, als equips sanitaris, etc., quelcom que va impactar positivament en els més marginats i amb necessitats de tot tipus no cobertes. Va dir que aprendre i comprendre és catalític.

El Dr. Carballo va animar a tots els responsables de projectes a compartir les seves experiències, i el Dr. Ricardo Baptista-Leite va recordar que encara cal una major consciència a nivell dels polítics quan prenen decisions que afecten als pacients amb malalties hepàtiques greus, sol·licita que per evitar que es quedin enrere aquests pacients, es creïn comissions amb representants de tots els partits i de les societats científiques per tenir mecanismes polítics que permetin decisions o pressupostos acords. En resum: s’han de buscar respostes polítiques.

El Dr. Carballo va preguntar a Mr. Kostas si la unió dels ciutadans seria una opció per arribar a l’eliminació, al que Mr. Kostas va contestar que no és només una opció sinó una obligació, ja que hem d’avançar en forma de coalició, i hem de reflexionar conjuntament sobre el que ja hem après.

El Dr. J. Lazarus va observar en diversos estudis en persones amb VIH+, mai se’ls hi havia estudiat si tenien també VHC (coinfecció). Va parlar de la necessitat de compartir els projectes de microeliminació per a les poblacions de l’Àfrica, en tots els aspectes de la cascada assistencial.

Van tancar l’acte el Prof. Heiner Wedemeyer, des de Hannover, Alemanya, i el Prof. George Papatheodoridis, des d’Atenes, Grècia.

 

Font: ASSCAT

Autora: Dra. Teresa Casanovas, hepatòloga, presidenta de l’ASSCAT i coordinadora del Comitè Científic de l’ELPA (European Liver Patients’ Association)