El passat 28 de juny, com un acte previ de la commemoració del Dia Mundial de l’Hepatitis, que es celebra a tot el món el 28 de juliol, va tenir lloc a Barcelona una reunió coordinada per la Societat Catalana de Biologia i per la Societat Catalana de Virologia titulada: “Sumant esforços cap a l’eliminació de les hepatitis víriques a Catalunya”. Va ser presentada pel Dr. Josep Quer i moderada per la Dra. Elisa Martró.

Aquesta jornada es va obrir amb dues conferències que van servir d’introducció. La primera titulada: “Com poden aconseguir l’eliminació de les hepatitis virals?”, amb Camila Piccio, responsable de projectes i investigadora que treballa a ISGlobal, qui va comentar els aspectes epidemiològics i de salut pública de les hepatitis i les dificultats actuals enfocant la problemàtica a nivell mundial.

La segona conferència es va titular: “Què fem les associacions de pacients de cara a l’eliminació de les hepatitis víriques” i va ser impartida per Teresa Casanovas, presidenta de l’ASSCAT i que va explicar les activitats i projectes de l’associació en relació a l’eliminació de les hepatitis víriques, diferenciant VHC, VHB i VHD. Va mostrar la importància de la veu del pacient i l’interès en empoderar als pacients amb informació actualitzada sobre les hepatitis i les malalties hepàtiques.

Seguidament va tenir lloc la taula rodona organitzada amb representants de grups que estan treballant per a l’eliminació de les hepatitis víriques en diverses poblacions i que va mostrar el que s’està fent actualment en el nostre entorn, ONGs comunitàries, centres de disminució de danys, epidemiòlegs i especialistes de salut pública, hepatòlegs i especialistes de laboratori que des de hospitals de tercer nivell es coordinen amb serveis assistencials de medicina primària i amb centres que atenen immigrants i d’altres poblacions, per informar, detectar i diagnosticar per tractar i per prevenir noves transmissions.

Participants de la taula rodona: Xavier Majó (Agència de Salut Pública de Catalunya), Cinta Folch (Centre d’Estudios Epidemiològics sobre Infeccions de Transmissió Sexual i Sida a Catalunya), Mont Gálvez (Hospital Clínic i Provincial de Barcelona), Juanse Hernández (Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH, gTt-VIH), Montserrat García (Hospital de Mar, Parc de Salut Mar), Ariadna Rando (Hospital Vall Hebron), Joan Carles Quer (Hospital Joan XXIII, Tarragona).

Durant la taula rodona, els participants van respondre a les preguntes de la moderadora, destacant les accions que es duen a terme per detectar els casos que encara no han rebut el tractament curatiu per a l’hepatitis C. En les seves exposicions van informar sobre el camí recorregut pel que podem estar orgullosos. No obstant, i malgrat tenir estratègies innovatives per l’screening, pel diagnòstic precoç i fer que els tractaments siguin més accessibles existeix encara una enorme manca d’informació sobre la salut del fetge a nivell general. Aquesta manca de cultura sobre la salut del fetge comporta que perdurin actituds d’estigmatització cap als pacients i d’ocultament dels propis pacients.

Es va tancar la jornada amb una reflexió, en la qual van contestar individualment sobre, segons la seva opinió, quines serien les circumstàncies que podrien afavorir un retard en l’eliminació. Van destacar dos factors que d’una forma negativa en dificulten l’eliminació. D’una banda, els determinants socials, econòmics i culturals que pesen desfavorablement sobre amplis grups de ciutadans, en els quals s’observen pitjors resultats de salut. D’altra banda, els panelistes van estar d’acord sobre la necessitat urgent d’incorporar als equips de medicina primària en la informació a la població i en l’administració del tractament antiviral. Susanna Guix, investigadora de la Universitat de Barcelona, va tancar l’acte.

Al finalitzar, l’opinió general dels assistents a aquesta reunió va ser que la informació compartida havia estat útil i que es necessita seguir avançant en l’eliminació de les hepatitis amb un major compromís dels polítics responsables de la gestió sanitària.

 

Autora: Dra. Teresa Casanovas, presidenta de ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la ELPA