Augmenta el risc de càncer de pàncrees i colorrectal en persones amb hepatitis C

13/04/2021 | Notícies de premsa

El càncer de pàncrees es va presentar amb més freqüència en persones amb hepatitis C o VIH en la cohort de Columbia Britànica del Canadà, i era més probable que el càncer colorrectal tingués lloc en persones diagnosticades amb hepatitis B o C, o VIH, informen els investigadors de la cohort a la revista Therapeutic Advances in Medical Oncology.

L’estudi també va trobar un major risc de càncer de fetge en les persones diagnosticades amb hepatitis viral, incloses les que viuen amb el VIH.

Les persones amb hepatitis B o C tenen un major risc de desenvolupar càncer de fetge i existeix alguna evidència que l’hepatitis viral augmenta el risc de desenvolupar altres càncers, inclòs el càncer colorrectal. La infecció per VIH també s’associa amb un major risc d’alguns càncers, però no està clar si la coinfecció amb el VIH i l’hepatitis B o C augmenta el risc de desenvolupar càncers.

La cohort de provadors d’hepatitis de Columbia Britànica registre dades de gairebé totes les persones que es van sotmetre a proves d’hepatitis o VIH a la província canadenca de Columbia Britànica des del 1990. Els resultats de les proves es poden vincular amb el registre provincial de càncer, el que permet als investigadors avaluar la incidència de càncers en persones diagnosticades amb hepatitis B i C o VIH, i compari’ls amb persones amb factors de risc similars per aquestes infeccions que van resultar negatives pels virus.

Entre el 1990 i el 2016, 658.697 persones van ser examinades a la província per a les tres infeccions. El 5,3% va resultar positiu per anticossos contra el virus de l’hepatitis C (VHC), el 2,6% va resultar positiu pel virus de l’hepatitis B (VHB) i el 0,7% positiu pel VIH. De la cohort general, el 0,5% estaven coinfectats amb el VHC i el VHB, el 0,4% amb el VIH i el VHC i el 0,1% amb el VIH i el VHB. Els avaluadors van ser seguits durant una mitjana d’onze anys després de la prova.

Càncer de pàncrees

Durant el període d’estudi, es va diagnosticar càncer de pàncrees a 489 persones (0,07%). Les persones amb VIH i les persones amb VHC tenien un risc 2,8 cops major de desenvolupar càncer de pàncrees en comparació amb les persones que van resultar negatives per aquests virus, mentre que les persones amb coinfecció per VHB / VHC tenien un risc 2,9 cops major de desenvolupar càncer de pàncrees.

Càncer colorrectal

Durant el període d’estudi, es va diagnosticar càncer colorrectal a 1.407 persones (0,21%). Les persones amb hepatitis viral o VIH tenien entre 2,3 i tres cops més probabilitats de ser diagnosticades amb càncer colorrectal, i les persones coinfectades amb VIH i VHC tenien 2,38 cops més probabilitats de ser diagnosticades amb càncer colorrectal, en comparació amb les persones no infectades.

Càncer de fetge

Un total de 1.294 persones (0,21%) van ser diagnosticades amb càncer de fetge. Qualsevol infecció amb hepatitis viral augmenta considerablement el risc de càncer de fetge. Les persones amb hepatitis B tenien un risc 85 cops major de desenvolupar càncer de fetge, les persones amb hepatitis C un risc 121 cops major i les persones coinfectades amb hepatitis B i C un risc 106 cops major. Les persones amb VIH no tenien un risc elevat de càncer de fetge a no ser que estiguessin coinfectades amb hepatitis B o C. El risc més alt de càncer de fetge en persones diagnosticades amb hepatitis C es va reduir, però no es va eliminar, en aquells que es van curar d’hepatitis C.

Curar l’hepatitis C no va reduir el risc de càncer colorrectal o de pàncrees.

Conclusions

Encara que alguns estudis anteriors han trobat un major risc de càncer de en persones amb hepatitis C i persones amb VIH, aquest és l’estudi de població més gran per trobar una associació. Els investigadors diuen que l’associació va persistir després de controlar la diabetis, que pot ser una complicació de l’hepatitis C o el tractament antiretroviral pel VIH.

Els mecanismes subjacents que condueixen a un major risc de càncer colorrectal i de pàncrees en aquests grups no estan clars, segons els investigadors, però els seus descobriments “destaquen la necessitat d’una prevenció del càncer i un seguiment clínic diligent”, conclouen. Senyalen que malgrat que es recomana la prova de detecció del fetge per a les persones amb hepatitis B cada sis mesos als Estats Units i el Canadà, poques persones es sotmeten a proves d’ultrasò amb regularitat.

 

Font: infohep.org

Referència: Darvishian M et al. Elevated risk of colorectal, liver, and pancreatic cancers among HCV, HBV and/or HIV (co) infected individuals in a population-based cohort in Canada. Therapeutic Advances in Medical Oncology, 13: 1-15, 2021.

Notícia traduïda per l’ASSCAT

13/04/2021

Related Post