Associada la disminució de la càrrega del VHC a la llista d’espera dels trasplantaments de fetge gràcies als antivirals d’acció directa

30/10/2017 | Notícies de premsa

Aquest estudi va ser presentat a “The Liver Meeting 2017”, congrés anual organitzat per l’Associació Americana per a l’Estudi de les Malalties Hepàtiques (AASLD, en les seves sigles en anglès).

Context

L’objectiu de l’estudi era comparar les tendències i resultats de la llista d’espera de trasplantament hepàtic (TH) abans i després de la disponibilitat d’agents antivirals d’acció directa (AAD) pel tractament del virus de l’hepatitis C (VHC) als Estats Units.

Mètodes

Utilitzant la base de dades de la Xarxa Internacional de Distribució d’Òrgans (UNOS, en les seves sigles en anglès), es van analitzar els resultats de la llista d’espera de trasplantament hepàtic en adults registrats amb VHC sense carcinoma hepatocel·lular inclosos inicialment durant els 36 mesos previs (AAD) i posteriors (AAD) a l’aprovació dels agents AAD de segona generació (novembre 2013). Es va comparar la taxa de 90 dies per a la mortalitat a la llista d’espera en cada era d’AAD. Es va realitzar una anàlisi de regressió de Cox per determinar l’impacte de l’era AAD en la mortalitat de la llista d’espera de 90 dies i es va ajustar per a la demografia clínica (edat, gènere, ètnia), el Model per a la Puntuació de Malaltia Hepàtica en Etapa Terminal, les complicacions d’hipertensió portal i la Regió UNOS.

Resultats

Entre novembre del 2010 i desembre del 2016, el percentatge d’incorporacions de persones sense hepatocarcinoma cel·lular amb VHC a la llista d’espera va disminuir un 35% en l’era AAD (pre-AAD n=8620, 34 0% vs. AAD n=5579, 21 8%, p <0,001). A més, es va observar una disminució signicativa en la taxa mensual d’incorporació de la llista d’espera del VHC (per 100 incorporacions a la llista d’espera sense hepatocarcinoma cel·lular) en l’era AAD (p <0 001).

Entre les incorporacions a la llista d’espera de VHC, l’era AAD es va associar amb una menor mortalitat en la llista d’espera de 90 dies (pre-AAD 8,1% enfront a AAD 7,3% p <0,001). Es va observar una reducció similar en la mortalitat entre les incorporacions a la llista d’espera del VHC descompensades (abans de l’AAD 12,3% enfront a AAD 10,2%, p <0,001). A més, l’era AAD es va associar amb una reducció del 16% en el risc de mortalitat en la llista d’espera de 90 dies (HR 0,85, p <0,001).

Conclusió

Les tendències nacionals dels EUA en les incorporacions a la llista d’espera de trasplantament hepàtic i la mortalitat en pacients amb VHC, però sense hepatocarcinoma cel·lular, suggereixen que els agents AAD van reduir la càrrega prèvia de VHC al nostre sistema d’assignació de trasplantament hepàtic.

 

Autors: George Cholankeril, Katherine L. March, Eric R. Yoo, Andrew A. Li, Rosann Cholankeril, Ryan B. Perumpail , Sanjaya K. Satapathy, Aijaz Ahmed; Gastroenterology and Hepatology, University of Tennessee Health Science Center, Memphis, TN; University of Tennessee Health Science Center, Memphis, TN; University of Illinois School of Medicine, Chicago, IL; Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA; Gastroenterology and Hepatology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA.
Notícia traduïda per l’ASSCAT

30/10/2017

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Desde aquí puedes compartir esta publicación. ¡Gracias!

Related Post