Analitzen la presència del virus de l’hepatitis E en el porc espanyol

12/02/2020 | Notícies de premsa

Els resultats del treball permeten assegurar que la carn pot considerar-se un aliment de baix risc.

Un estudi liderat pel grup de “Microbiologia Una Salut” de la Universitat de Burgos ha estudiat la situació del virus de l’hepatitis E a la cabana porcina espanyola. Aquest estudi recentment publicat a la prestigiosa revista Frontiers in Microbiology posa de manifest que tot i que el virus de l’hepatitis E circula entre els porcs espanyols, la carn de porc pot considerar-se de baix risc per a la transmissió d’aquest virus als humans.

El veterinari David Rodríguez Lázaro, director de l’Àrea de Microbiologia i autor principal d’aquest treball, indica que “els resultats en aquest treball permeten assegurar que la carn pot considerar-se un aliment de baix risc, ja que no hem trobat l’ARN del virus en cap de les mostres de carn analitzades”.

Així mateix, aquest treball presenta una aproximació nova a l’estudi de la presència del virus de l’hepatitis E en porc, “ens hem centrat en analitzar la presència del virus en el moment en què els porcs són portats a l’escorxador”, indica Rodríguez Lázaro, i “a més a més no només hem analitzat la presència d’aquest en fetge o en sang i en femtes com s’ha fet en altres treballs, sinó que hem volgut conèixer la seva presència en altres òrgans (cor i ronyons), i en diferents parts o paquets musculars que són usats per realitzar embotits o per a la venda de carn de porc com la costellada, diafragma, pernil magre (bíceps femoral), bacon i cap de llom”.

Per això es van analitzar 45 porcs aparentment sans de nou escorxadors espanyols que representen el 50% de la producció nacional, i en cadascun d’ells es va analitzar la serologia específica per aquest virus, així com la presència de l’ARN en aquests deu tipus de mostres.

La serologia va ser similar a estudis previs realitzats a Espanya; més del 70% dels porcs van ser seropositius per aquest virus, “el que indica que bona part dels porcs havien estat en contacte amb el virus prèviament”, senyala el veterinari. Tanmateix, els resultats de l’ARN del virus van ser més esperançadors; “únicament un percentatge relativament baix de les mostres de fetge, femtes i sang van mostrar la presència de l’ARN del virus”, Rodríguez Lázaro, “el que representa que el virus està únicament present en un percentatge baix de porcs i el que és més important cap mostra de costellada, pernil magre, bacon i cap de llom van mostrar evidència de la presència del virus”. “No hi ha evidència de la seva presència a la carn i parts que s’empren per realitzar embotits, el que redueix dràsticament l’exposició a l’ésser humà, i per tant el risc d’infecció”, afegeix.

Hepatitis E

El virus de l’hepatitis E és la principal causa d’hepatitis viral aguda en humans a tot el món. En els països en desenvolupament, el virus es transmet principalment a través de l’aigua contaminada, mentre que als països industrialitzats, els casos esporàdics estan bàsicament relacionats amb els animals, i l’hepatitis E actualment es considera una malaltia zoonòtica emergent. A Espanya, la seroprevalença oscil·la entre el 0,6 i el 10% en la població general, mentre que podria arribar fins al 19% a les persones exposades als porcs. En general, l’hepatitis E és una malaltia autolimitada, però pot tornar-se crònica o causar una malaltia greu en pacients immunocompromesos o amb malalties hepàtiques o cròniques prèvies.

 

Font: diarioveterinario.com

Notícia traduïda per l’ASSCAT

12/02/2020

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post