Anàlisi automatitzada de les proves de funció hepàtica (PFH): un assaig de diagnòstic i estadificació automatitzats de malaltia hepàtica en atenció primària

11/10/2019 | Articles, Articles científics

Les proves de funció hepàtica (PFH), són analítiques de sang sol·licitats amb freqüència pels metges de medicina general i que poden indicar malaltia hepàtica.

Les PFH poden estar alterades i les causes poden ser complexes i amb freqüència no s’investiguin. Això representa oportunitats perdudes pel diagnòstic i tractament precoç d’una malaltia hepàtica, en una etapa precoç i amb majors possibilitats d’èxit. En aquest article es presenta un algoritme d’investigació automatitzat, mitjançant un programa digital que es denomina proves intel·ligents de funció hepàtica (PiFH), amb l’objectiu d’augmentar el diagnòstic precoç de la malaltia hepàtica d’una manera eficaç i rendible.

Mètodes

Es desenvolupa un programa automatitzat per investigar a fons les PFH anormals en unes mostres de proves inicials per generar un diagnòstic probable i un pla de maneig. L’algoritme d’investigació automatitzat s’integra en el sistema de gestió de laboratori, basat en uns criteris de diagnòstic mínims, estimació de fibrosi hepàtica i proves reflexes per detectar causes de malaltia hepàtica. Aquest algoritme va generar posteriorment un diagnòstic i/o pla de maneig. Es va utilitzar un disseny d’assaig per comparar els resultats de les PFH en la pràctica general dels 6 mesos anteriors i posteriors a la introducció del sistema PiFH i es van acarar i comparar els resultats de diagnòstic obtinguts.

Resultats

Dels pacients amb PFH anormals, 490 van ser reclutats pel grup de control i 64 van ser reclutats pel grup d’intervenció. El resultat diagnòstic primari es va basar en el diagnòstic del metge general, que va coincidir amb el diagnòstic de PiFH en el 67% dels casos. En el grup PiFH, el diagnòstic de malaltia hepàtica es va incrementar en un 43%. A més, va haver-hi augments significatius en les taxes de visites al metge de capçalera després del diagnòstic i el nombre de derivacions a l’atenció especialitzada en el grup de PiFH, també va augmentar però va ser rendible amb una baixa relació de cost-efectivitat incremental inicial de 284 lliures per diagnòstic correcte, i amb un estalvi pel Sistema Nacional de Salut anglès (NSH England) de 3.216 lliures per vida del pacient.

Conclusions

L’anàlisi amb les PiFH augmenta els diagnòstics de malaltia hepàtica, millora la qualitat de l’atenció i és altament rendible. Això es pot aconseguir amb canvis menors en les pràctiques de treball i en l’explotació de la funcionalitat existent dins dels sistemes moderns de diagnòstic de laboratori.

Resum

Hi ha una creixent epidèmia de malaltia hepàtica avançada, que podria ser afrontada amb la detecció i el tractament precoços. Revisar les analítiques de sang del fetge (PFH) hauria de ser una oportunitat per diagnosticar abans els problemes hepàtics, però els resultats anormals sovint s’investiguen de manera incompleta. En aquest estudi es demostra que es va augmentar substancialment el rendiment diagnòstic de les PFH anormals emprant el sistema intel·ligent de PFH automatitzat. Afegint recomanacions de referència i plans de gestió, aquesta estratègia proporciona una investigació i gestió òptimes de les PFH i significa un estalvi de costos pel Sistema Nacional de Salut anglès (NHS England).

La incidència de la malaltia hepàtica està en augment, principalment degut a la NAFLD. Està clar que es necessiten intervencions que condueixin a un diagnòstic precoç amb l’oportunitat d’intervenir i reduir la progressió de la malaltia. El programa de PiFH ofereix aquesta oportunitat en atenció primària a la població general a un cost mínim d’intervenció, utilitzant la infraestructura existent i emprant les vies clíniques existents. El programa automatitzat està dissenyat per a una implantació immediata i podria tenir un impacte a curt termini. El sistema PiFH funciona, augmenta el diagnòstic de dolències del fetge, és rendible i és clarament més eficaç per diagnosticar la malaltia hepàtica que l’estàndard d’atenció actual.

 

Font: Journal of Hepatology 2019 Vol. 71

Referència: J F Dillon et al. Intelligent liver function testing (iLFT): A trial of automated diagnosis and staging of liver disease in primary care. Journal of Hepatology 2019;71: 699-706.

Article traduït i adaptat per l’ASSCAT

11/10/2019

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES RRSS

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

No event found!

ET PODRIA INTERESSAR

Related Post