Taules Informatives desenvolupades per l’ ASSCAT durant el 2016

Durant 2016, l´ASSCAT ha dut a terme taules informatives sobre hepatitis virals en els vestíbuls de diversos hospitals de Catalunya.

L´objectiu d´aquesta activitat es fer arribar a la ciutadania informació sobre què són les hepatitis virals, les formes de transmissió, els tractaments i com i on fer-se les proves de diagnóstic; així com informar sobre els serveis d´atenció comunitaria per a les persones amb hepatitis i els seus familiars.

Aquesta informació es fa arribar de forma verbal i mitjançant el lliurament de materials informatius com fulletons, opuscles, revista impresa AsscatInforma, pósters, guies per a pacients i familiars, etc.

 
Última actualització: 7/03/17