Sanitat es compromet a abordar la detecció de la infecció oculta per hepatitis C

El Ministeri es compromet amb AEHVE a abordar la detecció de la infecció oculta en quant es coneguin els resultats de l’estudi de seroprevalença.

L’Aliança per a l’Eliminació de les Hepatitis Víriques a Espanya (AEHVE), que integra a societats científiques i associacions de pacients, ha mantingut una trobada amb la directora General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat, Elena Andradas, a qui ha transmés el seu interès en què el nostre país avanci cap a l’eliminació de la infecció per VHC amb una estratègia de detecció de la infecció oculta, un cop tots els casos diagnosticats estiguin sent tractats i abans d’arribar a allò que els especialistes denominen “esgotament diagnòstic”.

La directora general de Salut Pública del Ministeri ha manifestat al respecte que és interès del seu Departament plantejar una estratègia de detecció de la infecció no diagnosticada i diagnòstic precoç, de la qual en participin les comunitats autònomes a través de la Comissió de Salut Pública, conjuntament amb el Comitè Institucional del PEAHC, en quant es disposi de les dades de l’estudi de seroprevalença que s’està realitzant a nivell nacional. Un estudi que en aquests moments està en fase de processament de dades i del qual serà possible disposar d’informació preliminar en uns tres mesos. Fins a aquell moment, els estudis realitzats a Espanya en població real (en diverses comunitats autònomes) situen la prevalença de la infecció activa pel virus C en l’entorn del 0,4%.

Andradas ha expressat als representants de l’AEHVE que el Ministeri comparteix plenament que, després de l’esforç realitzat en tractament en un termini curt de temps (Espanya és el país que més pacients ha tractat entre 2015-2017), s’ha d’abordar una estratègia -que a més ja reflectia el propi PEAHC- per a l’eliminació de la infecció per VHC. Les dades de l’estudi, segons la directora general, permetran veure quines poblacions, a més de les que tenim identificades com a població de risc -població reclusa, UDIs, HSH, pacients en diàlisi…- són objectiu d’aquesta estratègia.

 

Font: aehve.org (07/02/18)

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Última actualització: 8/02/18