Retractament de l’hepatitis C a no responedors als medicaments lliures de interferó. Perspectiva des dels Estats Units

Un estudi realitzat als Estats Units pronostica que entre els anys 2014 i 2020 hauran rebut tractament per l’hepatitis C aproximadament 1,5 milions de ciutadans, als quals se’ls administraran els antivirals d’acció directa (AAD) actuals, i d’aquests es calcula que uns 124.000 (el 8,3%) no respondran.

En aquest estudi es va utilitzar un model matemàtic comptabilitzant l’estimació actual de la prevalença de persones amb hepatitis C als Estats Units, la detecció dels nous infectats, els tractaments realitzats i la progressió de la malaltia; simulant totes les possibles variants i extraient les possibilitats de percentatges de pacients curats i pacients no responedors. S’ha de tenir en compte que la base són estimacions pel que no es poden obtenir xifres exactes. Aquesta anàlisi va incloure persones que no es trobaven institucionalitzades, que eren portadores del virus de l’hepatitis C (VHC), i que les estimacions s’extreien dels estudis de la NHANES, (sigles en anglès de la National Health and Nutrition Examination Survey) advertint que probablement el nombre de pacients infectats estigui subestimat.

L’estudi parteix de la base que el 2014 el nombre de curats de l’hepatitis C als Estats Units va ser de 700.000 i que les previsions del nombre de pacients tractats fins el 2020 podria arribar a 1,78 milions.

S’ha de ressaltar que dels 124.000 (8,3%) estimats que no resultarien curats, es calcula tenint en compte la utilització dels medicaments administrats fins al 2014, que, per tant, el càlcul no inclou els nous medicaments de tercera generació aprovats, com Vosevi®, Zepatier® i Mavyret®, de manera que aquest percentual del 8,3% de pacients que no aconsegueixen la curar-se segurament serà molt menor.

L’estudi preveu que el 53,7% dels 124.000 (66.600) no curats es deuria a no respondre als tractaments amb inhibidors de NS5A, que el 56,1% (69.600) serien no responedors per tenir una cirrosi avançada. A més, s’haurà de contemplar que durant el mateix període s’estima que uns 34.200 pacients progressarien cap a una cirrosi descompensada i uns 27.300 desenvoluparien càncer de fetge en no haver aconseguit la curació de l’hepatitis C.

Els autors conclouen que amb els antivirals d’acció directa (AAD) que hi havia a 2014 (lliures de interferó i d’ús oral) un nombre significatiu de pacients no aconseguirien la RVS i la curació de l’hepatitis C i es precisen opcions de retractament.

Comentaris ASSCAT

Els medicaments que en la seva formulació tenen inhibidors de NS5A són el Ledipasvir®, el Daclatasvir® i el Viekira Pack® que conté Ombitasvir, aquests medicaments a dia d’avui han quedat obsolets ja que hi ha al mercat millors opcions terapèutiques, com són: Mavyret, Zepatier i Epclusa. A més, al juliol de 2017, la FDA dels Estats Units va aprovar el primer medicament per retractament de no responedors als AADs, els medicaments d’acció directa (lliures de interferó i d’ús oral), el Vosevi®, aquest fàrmac es reserva i s’indica per rescat dels casos que no han respost a un tractament previ amb AAD. Aquest nou medicament del qual es disposa a Espanya des de principis de 2018, consisteix en una combinació en dosis fixa de dos fàrmacs prèviament aprovats (Sofosbuvir 400 mg / velpatasvir 100 mg) i un nou fàrmac (voxilaprevir 100 mg).

Ref. J. Chhatwal, Q. Chen, T. Ahir, et al. Hepatitis C virus re-treatment in the era of direct-acting antivirals: projections in the USA -Alimentary Pharmacology and Therapeutics 2018; 1-9.

Font: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.14527/full Per visualitzar gràfics, clicar a enllaç o copiar direcció i enganxar-la a entrada (URL ) 

Traduït i adaptat per l’ASSCAT (08/02/18)

Última actualització: 8/02/18