Sobre l’ASSCAT i els continguts d’aquest web

Sobre l’ASSCAT

L’ASSCAT es una organització comunitària no governamental amb seu a Barcelona, constituida l’any 2000, que s´ocupa d´ informar sobre les hepatitis i temes relacionats, conscienciar la ciutadania sobre la greu problemàtica de totes les malalties del fetge, lluitar per a evitar l´estima existent i donar suport als pacients amb malalties hepàtiques i als seus  familiars. Per a assolir aquests objectius , l’ASSCAT elabora informació des d’una perspectiva comunitària sobre les infeccions per hepatitis virals, la prevenció de la seva transmissió i els seus tractaments, amb la finalitat d’ajudar a què les persones afectades siguin capaces de prendre les seves pròpies decisions, en diàleg amb el seu metge, sobre la seva salut per a  mantenir la major qualitat de vida possible.

Un dels seus objectius fonamentals és informar i educar sobre els avenços en el desenvolupament de nous fàrmacs per a tractar les hepatitis víriques i altres malalties hepàtiques, així  com impulsar el canvi i l’acció fomentant la creació i implementació d’estratègies nacionals contra les hepatitis víriques mitjançant l’activisme i la incidència política.

L’ASSCAT és membre de l’European Liver Patients Association (ELPA), que agrupa associacions de pacients hepàtics de tota Europa. A través d’aquesta organització paraigua comparteix els seus objectius amb la resta d’associacions europees i desenvolupa activitats en sinèrgia amb aquestes. També pertany, des de la seva fundació, a la WHA (World Hepatitis Alliance) que treballa conjuntament amb l´OMS (Organització Mundial de la Salut) en el camp de les hepatitis i implementa les directrius i missatges amb la finalitat última de l´eliminació de les hepatitis, donant especial relleu a les activitats del Dia Mundial de l’Hepatitis.

La visió de l’ASSCAT se basa en l’eliminació de les hepatitis virals a Espanya i posa el seu focus d’atenció en les activitats encaminades a aconseguir-ho mitjançant:

  • Atendre, donar suport, formar i informar els pacients diagnosticats i al seu entorn convivencial per enfortir les seves capacitats enfront de la malaltia en tots els aspectes.
  • Superar les barreres per a l’eradicació del VHC i VHB mitjançant activitats i campanyes de visibilitat, sensibilització, conscienciació, prevenció i informació a la ciutadania per aconseguir la detecció de tots els pacients i el seu accés a la curació mitjançant els nous fàrmacs.
  • Impulsar el canvi i l’acció fomentant la creació i implementació d’estratègies nacionals contra les hepatitis víriques mitjançant l’activisme i la incidència política.

Informació i consell editorial d’aquest lloc web 

Aquest lloc web està dirigit, principalment, a les persones que viuen amb hepatitis, encara que també pot ser d’interès per als seus familiars i persones del seu cercle personal, així com per a la ciutadania en general; també ens agradaria que fos útil per a aquells professionals que treballen en la millora de la qualitat de vida dels pacients hepàtics.

La finalitat de la informació que s’ofereix és ampliar, donar suport i complementar, en cap cas reemplaçar, la consulta i indicacions dels professionals sanitaris. És imprescindible parlar amb el metge o amb l’especialista adequat per tenir l’assessorament adaptat i personalitzat a la teva situació clínica. Com a organització de pacients el nostre objectiu és complementar i facilitar la relació existent entre el pacient/visitant d’aquest lloc web i el seu metge/metgessa,  mai substituir-la. 

La informació que es proporciona  es elaborada, decidida, publicada, organitzada i revisada per:

Teresa Casanovas: Hepatòloga, qui s’encarrega de revisar tota la informació de contingut científic de la web i d’escriure articles propis o revisar l’adaptació i/o traducció dels articles continguts a l’apartat  Artícles.

Pepita Buchaca i Pedro Santamaría: voluntaris de ‘ASSCAT que han rebut i reben periòdicament formació com a pacients experts en el camp de l’hepatologia.

Elena M. Estrada: Periodista i experta en comunicació en el camp de la salut, qui gestiona també les xarxes socials de l’entitat.

Tots estem en permanent contacte tan pel que fa a la presa de decisions quant als continguts específics  com per a la linea editorial general d’aquest lloc web.

El procés editorial que apliquem a l’hora d’elaborar la informació i el contingut d’aquest lloc web es realitza en funció de la secció que s’ha d’actualitzar o elaborar. En la secció de Premsa es reprodueixen, tal i com es van generant, notícies que apareixen als mitjans digitals d’informació i que considerem d’interès. L’apartat Publicacions s’actualitza cada vegada que l’ASSCAT publica una nova revista, fulletó informatiu, etc. i cada vegada que l´equip editorial considera oportú, pel seu interès informatiu i/o educatiu, divulgar en aquest lloc web publicacions que generen altres associacions, entitats, societats científiques, etc. L’apartat Activisme es va actualitzant a mesura que anem duent a terme les accions i el mateix succeeix amb el d’Events.

La freqüencia de revisió dels continguts dels apartats Hepatitis B, Hepatitis C i Informa’t + es realitza en funció de la variació de dades i informacions que es van produint  a congressos, publicacions, etc., que ens permeten actualitzar la informació que donem en aquests apartats, en els quals procurem adaptar les informacions a un llenguatge clar i comprensible per als pacients i la ciutadania en general, tot i que intentant mantenir el rigor científic i la qualitat.

Memòries de l’Entitat

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ASSCAT 2007

MEMÒRIA D ACTIVITATS ASSCAT 2008

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ASSCAT 2009

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ASSCAT 2010

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ASSCAT 2011

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ASSCAT 2012

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ASSCAT 2013

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ASSCAT 2014

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ASSCAT 2015

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ASSCAT 2016

Tens alguna consulta sobre Hepatitis? Contacta amb l’ASSCAT

Nom

Email

Missatge

Introdueix el text captcha

Última actualització: 10/04/17