Guia de la OMS per al screening de les hepatitis B i C

Les hepatitis B i C són, a nivell global, les causes més importants de malaltia hepàtica aguda i crònica i s’estima que causen 1, 4 milions de morts a l’any. S’estima que, actualment, 248 milions de persones viuen amb hepatitis B crònica, i 110 milions de persones tenen anticossos positius del VHC, dels quals 80 milions tenen infecció amb virèmia activa.La detecció i el diagnòstic de l’hepatitis B i C són la porta d’accés tant als serveis de prevenció com de tractament, i són un component crucial en la resposta eficaç a l’epidèmia d’hepatitis. La identificació primerenca de les persones amb infecció crònica per VHB o VHC els permet rebre les cures i tractament per prevenir o retardar la progressió de la malaltia hepàtica. Durant les proves de diagnòstic es dóna una oportunitat per vincular a les persones a intervencions d’assessorament sobre situacions de risc i per subministrar productes de prevenció com agulles i xeringues estèrils, així com vacunar contra l’hepatitis B.

Aquesta és la primera publicació de l’OMS amb orientacions per detectar i diagnosticar les hepatitis B i C i complementa la Guia publicada per l’OMS sobre la prevenció, cura i tractament de les infeccions cròniques pels virus B i C. Aquestes directrius descriuen l’enfocament de salut pública per enfortir i ampliar les pràctiques actuals de proves per detectar el VHB i el VHC, i estan dissenyades per al seu ús entre grups d’edat i poblacions. Els principals destinataris d’aquestes directrius de l’OMS són els directors de programes en els països i els proveïdors d’atenció de salut, responsables de planificar i implementar els serveis de screening, prevenció, atenció i tractament de l’hepatitis.

Per a descarregar aquesta publicació clica a la imatge:

Última actualització: 14/03/17