L’HUCA reunirà a 200 especialistes en la presentació de les noves guies europees pel maneig del càncer de fetge

A Astúries, la incidència d’aquest tipus de tumors malignes es situa en torn a 10,5 casos per 100.000 habitants a l’any. 

L’Hospital Universitari Central d’Astúries (HUCA) reunirà aquest dijous a 200 dels principals especialistes del país en l’abordatge del carcinoma hepatocel·lular, el càncer de fetge més habitual. Durant la jornada es presentaran les noves guies europees pel maneig d’aquesta malaltia, de la qual es detecten uns 120 casos cada any a Astúries.

El carcinoma hepatocel·lular és responsable del 90% dels càncers primaris de fetge. És més freqüent en els homes que en les dones i sovint es diagnostica a persones de 50 anys o més, tot i que també es donen casos en edats més tempranes. Es tracta d’un tumor amb una elevada incidència i alta mortalitat, l’origen del qual està relacionat amb un dany prolongat en el fetge que assoleix el màxim risc quan el pacient desenvolupa cirrosi.

La jornada, organitzada pel grup multidisciplinari de carcinoma hepatocel·lular de l’HUCA, abordarà les principals dificultats pel diagnòstic i maneig d’aquesta dolència, així com els últims avenços en la investigació clínica i els nous tractaments farmacèutics i quirúrgics. També es destacarà el paper essencial que realitza la infermeria amb aquests pacients.

Aquesta patologia complexa requereix la participació d’especialistes en radiodiagnòstic, patòlegs, oncòlegs mèdics i radioterapeutes, professionals de radiologia vascular intervencionista i d’ecografia intervencionista, hepatòlegs, cirurgians, unitats de treball social, atenció primària i equips de cures pal·liatives domiciliàries. Per millorar l’atenció integral a aquests pacients és precís també comptar amb l’ajuda de professionals de psico-oncologia, nutrició i infermeria.

Incidència

Les malalties hepàtiques constitueixen la cinquena causa de mort al món. El càncer de fetge és el cinquè més freqüent, però s’estima que el 2030 serà la tercera causa global de mort per càncer en els països desenvolupats, superant a d’altres més freqüents com els de pròstata, colon o mama.

A Astúries, la incidència d’aquest tipus de tumors malignes es situa en torn a 10,5 casos per 100.000 habitants a l’any i a l’HUCA s’atenen al voltant de 120 nous casos anualment, sense comptar altres tumors hepàtics primaris molt menys freqüents com el colangiocarcinoma. En el 90% de les ocasions és un càncer que s’assenta en pacients amb fetge malalt (cirrosi) i, en aquests casos, és la principal causa de mort, més enllà de l’hemorràgia per varius o les infeccions. Globalment, 1 de cada 3 pacients amb cirrosi desenvoluparà un hepatocarcinoma al llarg de la seva vida.

Són tumors amb mal pronòstic, amb una supervivència inferior al 15% als 15 anys. A més, la seva incidència ja augmentat en un 75% en els últims 25 anys. Les causes més comunes són la infecció crònica pels virus de l’hepatitis B i C i per consum d’alcohol. Per això, la prevenció resulta essencial per evitar el tabac i l’alcohol, mantenir un pes adequat i una vida activa, assegurar-se d’estar vacunat contra l’hepatitis B i, si es té infecció per hepatitis C, tractar-la adequadament.

La diabetis, l’obesitat, el tabac i l’alcohol són factors que augmenten la progressió de la malaltia hepàtica. La síndrome metabòlica està darrera de gairebé un 10% dels tumors primaris hepàtics i la seva incidència augmenta a Espanya.

 

Font: lavanguardia.com (07/05/18)

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Última actualització: 7/05/18