L’AEHVE llança una campanya perquè els espanyols prenguin consciència sobre l’Hepatitis C

L’Aliança per a l’Eliminació de les Hepatitis Víriques a Espanya (AEHVE) ha iniciat en xarxes socials una campanya de conscienciació sobre l’hepatitis C amb motiu de la celebració el proper 19 de maig de l’Hepatitis Testing Day, una iniciativa internacional nascuda als Estats Units amb la qual es pretén fer aflorar els casos d’infecció activa no diagnosticats. La campanya informa de “possibilitats reals”, “fets” i “drets” en relació amb l’hepatitis C a Espanya.

Possibilitats reals

Les “possibilitats reals” es refereixen a les d’haver contret el virus a través de pràctiques de risc i desconèixer-lo. S’estima que podria haver-hi en torn a 70.000 persones en el nostre país amb hepatitis C que no ho saben. Per això la campanya adverteix a aquells que són o han estat usuaris de drogues, a aquells que mantenen o han mantingut pràctiques sexuals de risc sense protecció, a aquells que han rebut sang i hemoderivats abans del 1992 i a aquells que s’han practicat un tatuatge sense les adequades mesures d’esterilització, que poden estar infectats pel virus de l’hepatitis C, tot i quan no tinguin símptomes. Després de la infecció aguda, més del 80% dels pacients no presenten símptomes.

Fets

En relació als “fets”, la campanya de l’AEHVE informa a la població de què l’hepatitis C pot evolucionar a cirrosi i malaltia hepàtica terminal, i és la principal causa de càncer de fetge al nostre país i la primera de mortalitat per malaltia infecciosa, duplicant la produïda pel VIH. Afortunadament, també és un fet que gràcies als nous tractaments –antivirals d’acció directa (AADs)- l’hepatitis C es cura, i que a Espanya més de 100.000 pacients han tingut accés a ells en els últims tres anys, el que ens col·loca en una posició d’avantatge sobre els països del nostre entorn.

Drets

En relació amb els “drets”, la campanya de l’AEHVE recorda que, des del juny de l’any passat i després de la decisió presa en el Consell Interterritorial de Salut, tots els espanyols poden accedir als nous tractaments amb independència de la gravetat de la seva malaltia. Així mateix, anima als pacients a prendre una actitud reivindicativa respecte als processos de continuïtat assistencial i el diagnòstic en un únic pas, que haurien d’estar garantits pel sistema sanitari públic i són fonamentals per assolir l’objectiu de l’eliminació de l’hepatitis C en els propers anys.

Cribratge, ja

Finalment, l’AEHVE ha volgut aprofitar la celebració de l’Hepatitis Testing Day per subratllar la importància de posar en marxa un pla de cribratge que permeti aflorar els casos no diagnosticats i tractar-los. En aquest sentit, ha subratllat que els estudis presentats recentment en el Congrés de l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge (AEEH) avalen el cost-efectivitat del cribratge universal de l’hepatitis C en adults a Espanya i ha demanar a les administracions que “prenguin consciència” de què la taxa de diagnòstic en el nostre país és encara baixa i aquests pacients que desconeixen la seva infecció poden transmetre el VHC a través de pràctiques de risc, a més de desenvolupat fibrosi hepàtica avançada, cirrosi i finalment càncer de fetge.

“La identificació d’aquestes persones i el seu tractament, no només és una bona inversió en salut, sinó que seria un error demorar-la”, ha explicat el coordinador de l’AEHVE, el Dr. Javier García-Samaniego, que ha advertit del risc d’arribar al 2021 en una situació “d’esgotament diagnòstic” de la infecció per VHC, en la qual hi hauria un gran nombre de pacients sense diagnòstic i, per tant, sense accés a un tractament curatiu. “Si les polítiques de cribratge no es posen en marxa, Espanya perdrà l’oportunitat d’assolir l’objectiu de l’eliminació de l’hepatitis C establert per l’OMS”, ha conclòs.

 

Font: aehve.org (11/05/18)

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Última actualització: 14/05/18