Informa’t més

En aquesta secció podràs trobar tota la informació que no es refereixi específicament a l’ hepatitis B o l’ hepatitis C, però sí que és informació relacionada, com per exemple la que es refereix a la fibrosi, a la cirrosi ,a l ‘ hepatocarcinoma o altres tipus d´hepatitis virals, etc.

La infecció crònica pel virus de l’hepatitis B (VHB), la infecció crònica pel virus de l’hepatitis C (VHC) o bé altres malalties hepàtiques , com l´esteatosi, poden provocar a llarg termini danys al fetge, tals com fibrosi, cirrosi i carcinoma hepatocel·lular (càncer de fetge). També són causa de trasplantament hepàtic.

Última actualització: 13/02/16