Hepatitis C

VHC virus copyright ASSCATA continuació podreu llegir una introducció generalista sobre l´HEPATITIS C. Cap de les informacions sobre l’ hepatitis C d´aquest lloc web té com a finalitat substituir l’opinió mèdica especialitzada, sinó reforçar-la, així com donar recolzament i informació confiable a les persones que tenen hepatitis C i al seu entorn més proper. També pretenem que la ciutadania pugui accedir a aquesta informació per a que tingui el coneixement necessari per a demanar la prova de l´Hepatitis C i estigui sensibilitzada i  conscienciada sobre la importància d´aquesta malaltia transmissible.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va elaborar un Pla Estratègic per a l´Abordatge de l´Hepatitis C a Espanya que podeu descarregar aquí.

Si voleu trobar més informació podeu entrar en tots els sub-apartats en els quals es subdivideix aquesta informació i que estan desglossats a l´esquerra de la pantalla.

L´hepatitis C és una malaltia hepàtica provocada pel VHC ( virus de l´hepatitis C) .La infecció pel VHC representa un problema sanitari de gran magnitud a nivell mundial i és un dels majors desafiaments de salut pública a Europa. La prevalència en els diferents països membres oscil·la entre el 0,4% i el 3,5% del total de la població, i és  la principal causa de trasplantaments hepàtics a la Unió Europea (U.E).

Si l’hepatitis C ha generat preocupació a nivell mundial des de fa dècades, en els últims temps s’ha convertit en un assumpte de gran rellevància, provocant una mobilització que ha posat en relleu el desconeixement que existia fins ara del que suposa la malaltia tant a nivell individual com social. Arran de les mobilitzacions l’hepatitis C ha despertat un interès mediàtic lligat als alts preus dels nous fàrmacs que possibiliten tractaments molt efectius.

Més de la meitat de les infeccions agudes progressen a la cronicitat i ocasionen una malaltia crònica del fetge de gravetat variable. El curs evolutiu de l’ hepatitis C crònica deguda al VHC és molt lent i les complicacions de la malaltia no es manifesten fins a 20 o 30 anys després de la infecció, però una proporció que oscil · la entre el 20 i el 40% dels pacients, desenvolupen una cirrosi hepàtica o un carcinoma hepatocel·lular. És a la vista d’aquestes dades que l’ hepatitis C és una malaltia que preocupa als pacients que la pateixen i als especialistes que els atenen.

El diagnòstic de la infecció per VHC es realitza mitjançant exàmens analítics, determinació de l’ anti-VHC i del ARN del VHC del sèrum, de manera que la identificació dels pacients infectats podria fer-se fàcilment si aquells que es troben o s´han trobat en situacions de risc fossin sotmesos a les anàlisis pertinents. Aquestes proves s’haurien d’efectuar no només als pacients amb manifestacions clíniques o analítiques que mostren malaltia hepàtica, sinó també a aquells que han estat exposats a situacions de risc d´infecció , per exposició a sang o material potencialment infectada/t.

Tractament de l´Hepatitis C

Actualment, es disposa ja a ESPANYA de molts fàrmacs per tractar l’ Hepatitis C, ja sigui combinant dos o tres d’ells o amb un únic comprimit al dia. Per tenir informació sobre totes aquestes possibilitats de tractament veure :

2.1: Opcions de tractament per a l’ hepatitis C

El tractament que pot curar l’ hepatitis C s’ hauria d’oferir a tots els pacients que no presentin contraindicacions, però en la pràctica es proposa a una proporció petita d’ells, ja que la majoria d’infectats no han estat encara diagnosticats.Per pal·liar aquesta greu situació seria bàsic que els ciutadans rebessin informació i que des de l’administració sanitària es potenciés una actitud pro-activa i compromesa dels metges d’Atenció Primària per diagnosticar els casos ocults.

Segons opinió dels especialistes els retards en el diagnòstic redueixen l’eficàcia del tractament i permeten la progressió de la malaltia i l’aparició de complicacions. També com més pacients estiguin sense diagnosticar més probabilitats hi ha de noves infeccions, ja que qui desconeix que pateix hepatitis C no pot prendre mesures de prevenció ni per cuidar-se  ni per evitar transmetre la malaltia a altres persones.

 

 

 

Última actualització: 5/03/18