Experts avisen que si es vol eliminar l’hepatitis C s’han de buscar casos a les presons i tractar als presos

La Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària (SESP) ha avisat, amb motiu de la celebració, del 10 al 12 de maig a Cartagena (Múrcia) de la XII edició del seu Congrés Nacional i la XX edició de les seves jornades nacionals, que si es vol eliminar l’hepatitis C és necessari fer una cerca activa de casos en els centres penitenciaris i tractar als pacients.

Actualment, segons el Pla Estratègic per a l’Abordatge de l’Hepatitis C, la població penitenciària és un dels grups prioritaris a Espanya. Segons les dades aportades pel doctor, a finals del 2017 s’havien tractat al voltant de 2.360 pacients afectats amb hepatitis C en els centres dependents de l’Administració General de l’Estat, però “encara queden molts pacients” per diagnosticar.

De fet, alguns estudis estimen que amb un 20% de tractament anual, una prevalença de menys del 7% de nous casos anuals i una virèmia d’aquests del 50%, podria eliminar-se l’hepatitis C el 2021 en els centres de Madrid.

“Els centres penitenciaris són focus primaris de pacients amb hepatitis C. La prevalença d’aquestes malalties ha disminuït de forma sostinguda en els últims anys gràcies als programes de prevenció i al tractament. No obstant, amb el sistema actual de detecció d’anticossos pel VIH, VHB i VHC en les persones que podrien estar infectades sobretot en centres preventius on el nombre de presos que entren diàriament és important i la seva estada pot ser molt curta”, ha dit el president de la SESP, José Quiñonero.

Dit això, el doctor ha explicat els avantatges de la implementació de test ràpids com a possible solució pels afectats amb aquesta patologia com, per exemple, el diagnòstic en un sol pas, que consisteix en la investigació de virèmia (malaltia causada per l’entrada de virus en el torrent sanguini des d’on es pot estendre a tots els òrgans) en tots els pacients de nou diagnòstic serològic i que permet la disminució del temps d’accés al tractament.

“Diagnosticar en un sol pas i poder tenir accés als nous fàrmacs pangenotípics, segurs i que tenen una eficàcia superior al 95%, escurçaria la demora d’inici del tractament i impediria que pacients diagnosticats sortissin en llibertat sense ser tractats”, ha afegit.

D’altra banda, l’expert ha informat que durant les jornades es donaran a conèixer nous avenços que ja s’estan implantant en algunes entitats penitenciàries, com el desenvolupament d’estratègies de teleconsulta o telemedicina, que permeten millorar l’atenció sanitària de la població reclusió i tractar l’hepatitis C.

“En alguns centres penitenciaris aquest tipus d’estratègies ja són una realitat, un pas endavant per millorar l’atenció sanitària dels presos que, a més, permet connectar al facultatiu especialista amb el metge de la presó. La seva implantació a totes les presons és un pas molt important que evitaria l’excarceració de pacients en condicions lamentables, la pèrdua de cites importants per a la salut dels presos i la demora en l’inici dels tractaments. No obstant, encara ofereix dificultats tècniques i requereix una gran col·laboració entre els hospitals de referència i els centres penitenciaris”, ha afegit Quiñonero.

 

Font: infosalus.com (09/05/18)

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Última actualització: 9/05/18