Enllaços d’interès

ASOCIACIONS DE PACIENTS

-ELPA(European Liver Patients Association): Associació paraigua  que agrupa 20 associacions de pacients procedents de 14 paisos:http://www.elpa-info.org/

HCV Advocate: Un dels Principals Llocs web nord-americans comunitaris dedicats a l’hepatitis C. Inclou nombrosos recursos, molts d’ells en espanyol. Conté informació molt actualitzada sobre la investigació i desenvolupament de nous fàrmacs contra l’hepatitis C: http://www.hcvadvocate.org/
– NATAP (National AIDS Treatment Advocacy Project): Inclou la informació científica més rellevant sobre les hepatitis virals i el VIH. Fa cobertures en temps real de totes les trobades científiques relacionades amb les hepatitis virals i el VIH. Pots rebre des de qualsevol part del món la informació en temps real que es proporciona en els congressos, amb enviament fins i tot de les diapositives  de les presentacions: http://www.natap.org/

– HivandHepatitis: Informació sobre tractaments i aspectes biomèdics sobre les hepatitis virals i el VIH explicada de forma divulgativa: http://www.hivandhepatitis.com/

– Hepatitis B and C Public Policy Association: http://www.hepbcppa.org/

InfoHep: Pàgina web creada per ELPA (European Liver Patints Association) i NAM  amb l’objectiu d’oferir un recurs en linea d’alta qualitat per augmentar la consciència de l’ hepatitis viral i informar sobre el tractament i les necessitats de les persones que viuen amb hepatitis viral a Europa: http://www.infohep.org/

SOCIETATS MÈDIQUES  O CIENTÍFIQUES

AEEH (Asociación Española para el Estudio del Hígado):http://aeeh.es/

-AEMPS (Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios): http://www.aemps.gob.es/

AEP (Asociación Española de Pediatria): D’ interès pel que fa als calendaris de vacunació per a l’ hepatitis B i l’ hepatitis A:http://vacunasaep.org/profesionales/calendario-vacunas

-Academia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears: http://www.acmcb.es/

-InfoHepatología Hosp. G. Trias i Pujol:http://www.infohepatologia.blogspot.com/

-European Medicines Agency: http://www.adrreports.eu/

BMC Medicine: http://www.biomedcentral.com/bmcmed/

ALTRES ENLLAÇOS PER  AMPLIAR INFORMACIÓ

http://canalsalut.gencat.cat

Última actualització: 2/03/16