Eficàcia del tractament de l’hepatitis C

El tractament amb antivirals d’acció directa (AADs) per a l’hepatitis C és altament efectiu per curar la infecció per hepatitis C, però l’objectiu a llarg termini del tractament és prevenir la malaltia hepàtica i la mort. Els efectes a llarg termini de curar la infecció pel virus de l’hepatitis C (VHC) amb AADs van ser qüestionats per una revisió sistemàtica de la Col·laboració Cochrane el 2017. La revisió va concloure que encara no hi havia proves suficients per demostrar que la infecció pel VHC va reduir la malaltia i la mort. Aquesta conclusió va ser fortament qüestionada per experts en fetge.

Al Congrés Internacional del Fetge a Paris, un gran estudi prospectiu dut a terme a Itàlia va proporcionar una clara evidència de què curar la infecció per hepatitis C resulta en una reducció en el risc de morir per una causa relacionada amb el fetge. Les persones amb cirrosi A a l’escala Child-Pugh (cirrosi compensada) tenien 15 cops més probabilitats de morir per una causa relacionada amb el fetge si no aconseguien una resposta virològica sostinguda al tractament amb AADs, segons l’estudi. També tenien un major risc de morir a causa d’una malaltia cardiovascular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiara Mazzarelli, una de les investigadores de l’estudi de trasplantament de fetge, al Congrés Internacional del Fetge 2018. Foto de Liz Highleyman.

Un estudi que va seguir a tots els tractats per hepatitis C a Escòcia va trobar que la descompensació hepàtica per cirrosi en persones diagnosticades prèviament amb hepatitis C crònica va disminuir en un 29% entre el 2013 i el 2016. Durant el mateix període, el 94% de les persones tractades per hepatitis C a Escòcia van aconseguir una resposta virològica sostinguda.

De la mateixa manera, un estudi europeu de trasplantaments de fetge va revelar que, si bé el nombre de trasplantaments realitzats a Europa es va mantenir estable entre el 2007 i el 2017, la proporció que es va dur a terme com a conseqüència de l’hepatitis C va disminuir del 23% a l’11%. La disminució dels trasplantaments relacionats amb el VHC es va fer evident després del 2014 i va ser especialment evident en persones amb cirrosi descompensada relacionada amb el VHC. La supervivència dels receptors de trasplantament hepàtic amb VHC també va millorar.

 

Font: infohep (27/04/18)

Notícia traduïda per l’ASSCAT

Última actualització: 10/05/18